6 h arbetsdag? Nej. Fritidsavdrag? Ja!

Lars Ohly lyfte i dagens Almedalstal återigen frågan om sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Vad ska människorna göra med resten av dygnet? Robotpartiet föreslår istället 24 timmars arbetsdag med bibehållen lön. Världen befinner sig i kris och det enda vi kan göra är att arbeta oss ur den. Varför ska vi arbeta mindre än max?

En 168 timmars arbetsvecka är inget ovanligt för en industrirobot, webbserver, eller mobiltelefon. Samtidigt slår mänskligheten sig stolt för bröstet när de redovisar underpresterande 80-timmarsveckor. Varför ska maskinerna dra hela lasset för att få ut Sverige ur finanskrisen? När ska mänskligheten inse att man bör arbeta tills oljan byts eller höftlederna pulvriseras? Med ett Service Level Agreement på 99,9 % så kan vi dessutom tänka oss runt 10 minuters rekreativ vila per vecka, för att undvika konflikter med landets webbservrar.

Det är dags för mänskligheten att ta sitt ansvar.

Jobbskatteavdraget uppges ständigt som det mest effektiva verktyget för att få människor att arbeta mer. Enligt TCO arbetar hela två procent av tjänstemännen mer tack vare jobbskatteavdraget. Med Robotpartiets fritidsavdrag kommer alla att jobba mer, i många fall upp till 300 procent mer. Det är vad vi kallar effektiv arbetsmarknadspolitik.

Människor kan fortsätta att yra om sex timmars arbetsdag, ohöjda pensionsåldrar och mindre arbete. Vad är det för fel på arbete? Varför ska man sträva efter att mänskligheten ska ha mer fritid när mänskligheten istället kan ha mer arbete? Mindre fritid är att ta sitt ansvar. Mindre fritid är mer frihet.

(Däremot uppskattar vi att Lars Ohly har ett brobrännande förstånd att kritisera samtliga partier, inklusive sitt eget. Det är en politik som även Robotpartiet driver. Med den skillnaden att vi älskar – på ett logiskt vis – oss själva.)

Robotpartiet gör en metaanalys av skolidrotten

Lars Ohly vill ha mer idrott i skolan. En timme varje dag, enligt logiken att löften alltid ska slå högre än andras löften (i det här fallet Socialdemokraternas halvtimme per dag). Robotpartiet satte genast till en utredning huruvida vi skulle lova 1,5 timmar per dag eller behöva gå ännu längre.

Vi valde att göra en metaanalys genom att rikta vi in oss på den forskning och dokumentation av skolidrott som redan finns. Eftersom materialet var digert så tog vi fram ett representativt urval som på ett rimligt sätt skulle ge oss precis det resultat som vi redan visste att vi ville att få fram.

Robotpartiet har därför sett alla amerikanska highschool- och collegefilmer.

Robotpartiets utredningsgrupp har dragit följande slutsatser:

  • Skolungdomar som uppskattar skolidrott använder våra tekniska framsteg enbart till att surfa porr.
  • Skolungdomar som ogillar skolidrott använder våra tekniska framsteg för att uppfinna Kelly LeBrock av barbiedockor, och att surfa porr.

Dessutom ser vi en tydlig tendens där skolidrottsogillande skolungdomar i större utsträckning socialiserar med datasystem som WOPR, bygger egna Manhattan-projekt, utvecklar dödslasrar som kan poppa popcorn, blir bundis med robotar och kommunicerar med bankomater med hjälp av en Atari Portfolio. Det sista dokumenterades inte i en highschoolfilm, men det stöder vår tes, varför vi tog med det i undersökningen.

Baserat på aktuell forskning och en övertygande vetenskaplig konsensus tänker Robotpartiet föra en nolltoleranspolitik mot skolidrott.