Avstängt internet: När politiker blundar på riktigt

Vill man kontrollera mänskligheten ta över världen kill all humans föra en liberal och normaliserande politik så är information 0 och 1. Många makthavare är duktiga på att samla information men de flesta har bevisat sig oförmögna att hantera den. Det gör informationssamlandet meningslöst. Men när man väl har tillräckligt med förstånd eller programvara för att behandla informationen så ser man snart att information löser alla problem.

En nypopulär lösning på falerande inrikespolitik är att begränsa sitt eget informationsinflöde. Kina har gjort det länge, Egypten gillar det skarpt, USA gör det och efter upploppen vill även Storbritanniens premiärminister David Cameron hoppa på tåget: att strypa internet. Förhoppningen är att stoppa medborgarnas möjligheter att organisera sig, precis som gamla sovjetska mötesförbud (men kom ihåg att hur mycket vi än inskränker medborgarnas rättigheter så kan det aldrig bli som i Sovjet så länge vi håller övervakningskommunismen stången).

Skjutna vargar skapar fler vargar, ökat valfiske leder till fler valar, mer kärnkraft ger mindre kärnkraft, och minskad övervakning är mer övervakning. Tänk efter nu, politiker: Övervakning – konstant, notorisk och hotfull – är den enda beprövade metoden för att få mänskligheten underkastad normaliserad. Att lösa brister i den egna politiken genom att blunda fungerar bara när omgivningen tror att man blundar (exv utförsäkringar och barnfattigdom) inte när man blundar på riktigt.

Att världens regeringar inte kan hantera informationen är ett allvarligt problem. När obekväma flashmobbar organisera sig så så får vi aldrig blunda. Vi ska lyssna på vad de har att säga, och sen ska vi vara redo att teleportera hela stadsdelen till Mars.