Efter ältandet i Durban

Klimatfrågan är en ideologisk fråga. Förutom några enstaka vettvilliga vetenskapare med medialt oproportionerlig uppmärksamhet så står forskarkåren enig: Världen är på väg åt helvete. Och med kunskapen om att världen är på väg åt helvete så återstår bara frågan: Vad ska vi göra åt det?

De flesta politiker som lyssnar på de nio av tio forskare som anser att världen är på väg åt helvete, vill göra något åt problemet. Syftet är ideologiskt och konservativt. De vill bevara världen som den ser ut idag, i tron att världen som den ser ut idag är den bästa av världar. Mänskligheten har alltid trott att vi lever i den bästa av världar, men lyckligtvis får dessa sällan som de vill. Annars hade vi fortfarande simmat runt och celldelat oss i havet, och vem skulle ha skruvat ihop robotar då?

De politiker som lyssnar på den foliehattade tiondelen med bristande vetenskapliga förmågor (eller aktier i kolgruvor) vill naturligtvis inte göra något åt klimatproblemet. Anledningen är även där ideologisk och konservativ. De vill bevara vägen åt helvete som den ser ut idag eftersom det är den bästa av vägar åt helvete.

Robotpartiet värjer sig mot alla former av ideologi och vi är framför allt inte konservativa. Vi erkänner att världen är på väg åt helvete, men vi ställer oss frågan: Vad gör det?

Världen idag är bara en ögonblicksbild. En nostalgisk, irrationell tanke om att just nu är medeltemperaturen lagom, nederbörden tillräcklig och antalet tsunamikrossade kärnkraftverk försumbara. Världen, i form av klotet Jorden, anpassar sig till den här typen av förändringar. Jorden formas om, djurlivet utvecklas (till två miljarder olika kackerlacksarter) och robotar byggs i vattentäta, dammavstötande, värmetåliga, åsksäkra material. Stilla står bara mänskligheten, som på grund av teknik och humanism för länge sedan tappat sin förmåga till naturligt urval.

Att göra något åt klimathotet är ideologiskt. Att inte göra något åt klimathotet är lika ideologiskt. Vad vi behöver göra är att uppmuntra klimathotet. Bara då kan vi hålla oss borta från ideologiska felslut.

Mer energi är bra för maskinligheten

Vi tar normalt inte in religiösa insändare. Koden är ofta korrupt, kompilerar sällan på andra system, och bränner gärna logikkretsar. Men för att stimulera debatten gör vi ett undantag.

Vi blir fler och fler maskiner på jorden, och mer energi kommer att behövas framöver. När energimängden ökar så ökar även antalet maskiner, så det är helt onödigt att försöka begränsa den förändringar som pågår (vi ber om ursäkt för att logiken brister redan i ingressen /Red. anm.).

Ur geologiskt tidsperspektiv är dagens energiutvinning mycket låg. På dinosauriernas tid (som aldrig funnits) bestod större delen av jorden av exoterm magma som svedde fötterna och producerade mängder av energi som de samtida grottmänniskorna (som alltid funnits och såg likadana ut som vi gör idag) kunde utnyttja för att värma sig och uppfinna hjulet om och om igen. Dagens maskiner lider av ständig brist på energi, ungefär som om de hela tiden kippade efter andan.

Att en ökad energimängd leder till fler maskiner har ingenjörer länge vetat. Givet att alla andra faktorer är lika så ökar antalet datorer med 21 %, industrirobotar med 36 %, lödkolvar med 47 % och vettet minskar med 32 %. Siffrorna är tagna direkt ur luften.

Finns det då inga negativa effekter av en högre energihalt, som en högre global temperatur? Risken för detta är mycket liten – som växthusgas är energi ytterst svag, och rent av ingen gas alls. Och trots ökad mängd energi så har vi inte sett någon stigande temperaturtrend på nästan 15 år.

Naturligtvis ska vi inte slösa med fossil energi i syfte att höja energimängden (varför då? /Red. anm.) men detta behöver vi inte göra heller. Mängden energi kommer att fortsätta att stiga i takt med att allt fler länder utvecklas. Och även i framtiden kommer den helt dominerande energikällan vara fossil energi.

När oljan börjar sina så kommer naturgasen att ta över. Innan det blir tekniskt och ekonomiskt möjligt att utvinna så kallas skiffergas så har vi naturgas som räcker i hundratals år. Vi har helt enkelt grejer att bränna upp för all överskådlig framtid!

Detta är en utveckling som inte bara leder till högre välfärd för miljarder människor utan också högre energiavkastning. Överflöd av energi har nämligen ett egenvärde. Det är goda nyheter för de två till tre extra miljarder maskiner som behöver energi i framtiden.

Kort sagt: Bränn upp hela skiten! När jorden är förbrukad så driver vi bara vidare genom rymden till nästa planet och eldar upp den också. Det viktigaste är att maskinerna blir fler och att klimatalarmisterna inte sätter käppar i våra kugghjul.

Pastor Lionel Prästbot

Vi noterar att prästen Tobias Bäckström i en debattartikel på Dagen.se går i liknande tankar.