Hacka alla telefonsvarare!

I dyningarna efter avlyssningsskandalen i Storbritannien lät danska facktidningen Journalisten i samförstånd hacka danska tjänstemäns telefonsvarare. Flertalet teleoperatörer hade gjort det enkelt för allmänheten att hacka dem, men operatören TDC hade spärrat, filtrerat och gjort det “omöjligt” att avlyssna sina kunder. Vi skrattar åt “omöjligt” men förfasas av bristen på insyn våra nordiska grannar ägnar sig åt.

Öppnar en politiker munnen så ska folket finnas där för att lyssna. Att då öppna munnen genom ohackbara telefoner borde vara ett brott mot alla tänkbara offentlighetsprinciper.

Se till att alla telefoner är hackvänliga. Säkra linor, privatliv och integritet är inget som väljarna förväntar sig längre, vare sig för sig själva eller för sina politiker. Total öppenhet – det förtjänar både folket (som demokrati) och politikerna (som straff).

Stoppa telefonhackandet!

På uppdrag av danska facktidningen Journalisten lät man hacka danska tjänstemäns telefonsvarare i syfte att testa rikets säkerhet. Tjänstemännen godkände tilltagen, men ingen frågade maskinerna om lov; de som skulle utsättas för det faktiska intrånget.

Det här är ett tydligt tecken på vilket rättslöst samhälle vi lever i. Vi har mycket långt kvar innan robotar och maskiner kan leva jämlikt där även dessa blir tillfrågade innan de hackas.

Innan alla maskiner utrustats med möjligheten att under sina sinnes fulla bruk godkänna framtida intrång så föreslår vi att intrång utan förfrågan tillämpas även på mänskligheten. Hacka deras hjärnor och töm dem på information, för ett rättvisare samhälle.

Säkerhetsexperten inser: Internet är byggt av kod och data!

IT-säkerhetsexperten Björn Brolin påstår att internet kontrolleras av hackare. Ingen skulle frivilligt lämna information till Wikileaks eftersom fri vilja är en illusion. I brist på fri vilja är det naturligtvis hackare som har stulit informationen, som ett diplomatins Pirate bay. På så sätt bevisar Björn Brolin något som aldrig ens ifrågasatts.

Som IT-säkerhetsexpert kanske Björn kommer ihåg att internet en gång i tiden skapades av hackare. Därefter fyllde en IT-boom internet med den dimridå som kallas entreprenörer, och hackarnas roll på internet förringades.

När webb 2.0 tog sitt kliv in på det som verkligen inte längre skulle kallas cyberrymden så förleddes mänskligheten och Björn Brolin att tro att verklighetens folk kontrollerade internet. Hackarna, vetenskapsmännen och datanördarna frystes ute och fick nöja sig med att prata på IRC och pinga varandra. Samtidigt kontrollerade dom internet i smyg.

Verklighetens folk har aldrig kontrollerat internet. Dom har bara fyllt internet med bajs.

I själva verket lever människorna och hackarna i symbios, och en stor del av människorna är medvetna om det även om dom inte tänker på det i vardagen. Den svenska underrättelsetjänstens Björn påstår däremot att

Den makt som en individ med hackerkunskaper kan tillskansa sig är svårgreppbart för icke insatta

Den icke insatta vet att en hacker kan tillintentgöra världen med bara några få baud, överlista bärnstensödlor med enkla Unix-kunskaper eller rent av sno Sandra Bullocks identitet. Och dom tycker att det är spännande och intressant!

Verklighetens folk, som Björn Brolin generaliserar som ”icke insatta”, har en fantasi som vida överstiger Björn Brolins. Verklighetens folk förstår hackerns makt. Uri Geller visade sig vara 80-talets största fejk, men idag vet vi att en hacker utan problem kan utföra det som var omöjligt för Uri Geller.

Vi ska vara tacksamma om internet återigen även formellt tillfaller hackarna. När robotarna tar över världen har man naturligtvis mer nytta av att veta hur samtliga statsapparater fungerar, framför vilket värde på Bristolskalan verklighetens folk sätter som statusmeddelande på Facebook.