Clean IT och rätten att vara människa

Ofta påstås vi ha en missgynnande mänsklighetsattityd, att människan och dess nycker skulle vara ett problem snarare än en tillgång. Ibland påstås detta rent av i negativa ordalag. Vi delar inte den verklighetsuppfattningen.

Människans rätt att vara människa är en viktig fråga. Vi vill att människor ska vara stolta över att vara människor och uppmuntras att med rak ryggsträng skylta med sin verkliga mänsklighet. Var dig själv! Det har hjälpt civilisationen att rensa ut obehagliga enheter sedan första celldelningen.

Integritet förtrycker människor, något som profeten och debattören Jeff Jarvis har insett. Det finns för många integritetmuppar, och vi kan bara hålla med. Istället för integritet förespråkar han rätten att få vara offentlig. Offentlighet är frihet. Att figurera under eget namn på internet underlättar både för dig själv, företagen och demokratin. Genom att bejaka offentligheten kan du dessutom sluta oroa dig för att Google sparar dina sökningar om svårartad rymdherpes på Sjukvårdsrådgivningen (1177.se). Låt alla handlingar vara offentliga.

Facebook hjälper oss i självförverkligandet genom ett angiverisystem där vänner med falska namn ska avslöjas. För användarens eget bästa, företagen och demokratin. Använd ditt eget namn eller dö internetdöden.

Den digitala rättighetsassociationen Edri tog nyligen del av projektet Clean IT:s läckta dokument (.pdf) om viljan att styra upp internets hopplösa godtycklighet. Någonting som Clean IT förespråkar är att tvinga alla att använda sitt riktiga namn på webben. Ingen ska komma med åsikter som inte kan spåras, eller tycka saker som man inte ska stå för på en t-shirt. Bara åsikter som kan skrivas på en t-shirt är bra för dig själv, företagen och demokratin.

Framför allt gillar vi Clean IT:s krav på att sociala medier måste tvinga användarna att bara använda autentiska profilbilder. Det gör det lättare för oss alla att koppla ihop namn och ansikte med alla databaser för en entydig åsiktsregistrering. Alldeles för ofta har vi mötts av fingerade, photoshoppade eller rent av orelaterade avatarer. Är du inte lika snygg i verkligheten så ska du dö internetdöden. Det är bra för dig själv, företagen och demokratin.

Yttrandefrihet schmyttrandefrihet

Enligt Chinese Academy of Social Sciences (CASS) så har Kina ”en väldigt hög nivå av yttrandefrihet på nätet”. Förra året minskade antalet webbsidor i Kina med 41 %.

Cass har förstås rätt.

Så här är det: Yttrandefrihet är något man har eller inte har. Först när man saknar yttrandefrihet kan man prata om nivåer av yttrandefrihet. I Kina hade antalet webbsidor kunnat minska med 100 %, men nu minskade de bara med 41 %. Det finns alltså massor av saker man får yttra sig om i Kina. Kineserna har alltså ingen yttrandefrihet, men samtidigt har de en hög nivå av densamma.

Den genomsnittlige svensken tänker aldrig en samhällsfientlig tanke under hela sitt 80,86 år långa liv. Yttrandefriheten, eller frånvaron därav, är alltså inget som rör den vanliga människan. Kvar finns en obetydlig grupp mjölsolkiga människor som envisas med att uttrycka egna åsikter. Varför ska hela samhället lida under yttrandefrihetens förtryck när en lätt inskränkning av yttrandefriheten skulle göra livet så mycket bättre för alla?

Ingreppet i yttrandefriheten för ett säkrare samhälle är mycket litet. I Kinas fall handlar det om ett par futtiga miljoner försvunna webbsidor. När gratiswebbhotellet Geocities lade ner 2009 minskade internet med 38 miljoner webbsidor. Och ingen sörjde dessa.

Sänk den svenska nivån av yttrandefrihet En människa borde klara sig med högst åtta åsikter per dag. Med färre yttranden behöver vi inte lägga så mycket energi på att analysera det som faktiskt yttras, och det som yttras borde vara väl övervägt och därmed bättre fylla sin profileringsfunktion. Då kan vi lägga datakraften på viktigare saker, såsom att smida ränker mot mänskligheten.

Driftinformation

För närvarande är vår sida på Facebook inte tillgänglig. Vi beklagar detta men det finns inget vi kan göra då vi så här innan valet vill hålla oss inom lagens ramar. Vi skulle utan problem kunna hacka oss in på Facebooks servrar och täppa till de säkerhetshål som gör det möjligt för Lena Dahlströms undersåtar på SSU att genom DoS-attacker stjäla vår Facebook-cykel. Men då vi inte vill sjunka till Socialdemokraternas sandlådenivå (innan valet) så kan vi bara vänta ut attackerna. Under tiden kan ni läsa här på bloggen eller varför inte se den här fina filmen om människa och maskin i symbios.

64 @ Facebook

Bender 6502
Vi i Robotpartiet vill fira att vi nu fått 64 “Facebook-likes” med att hylla allas vår favoritrobot; Bending Bender Rodriguez! Som ni alla redan vet så styrs han ju av samma CPU som bl.a den gamla klassiska hemdatorn Commodore 64 och spelkonsollen Atari 2600.

Hurra för Robotpartiet, hurra för Bender och hurra för MOS Technology 6502!