Vetenskapen hotas av människor som skaffat egen uppfattning

Fördelen med att vara maskin är att mänskligheten har bestämt att det är bäst för alla om maskinerna lever i ständig kopulation med andra maskiner. Uppkopplad samvaro är grejen, om man är maskin. Som människa hade en nätverksskrivare inte överlevt en dag.

Promiskuöst leverne bland robotar är okej för att ingen skulle komma på tanken att se något moraliskt fel i att två surfplattor av samma märke tillfälligt byter mikrovågade kroppsvätskor med varandra. Förutom elallergiker.

Kunskap kan vetenskapas fram, men vanligare är att kunskap magkänslas fram. Det är så åsikter baserade på ingenting plötsligt uppstår ur tomrummet. Något så oskyldigt som två telefoner som vänslas över wifi kan därför fördömas av strålningsrädda elallergiker som kräver att umgänget, om absolut nödvändigt, sker via kablar. Magkänslan säger att robotar inte ska begå otukt via mikrovågor när det naturliga är att plus möter minus i välisolerat kablage.

Jämför Annie Lööf som magkänslar att sänkta arbetsgivaravgifter är förträffligt, eller Tomas Tobé som magkänslar att pojkar som spelar tv-spel är roten till Alliansens usla tittarsiffror.

Ugandas president Yoweri Museveni vill också att all fornikation sker via kabel, men bara en kabel i taget. Till skillnad från elallergiker försöker han ta till vetenskap för att motivera sina antigaylagar, och misslyckas eftersom vetenskap är svårt. När en av de bestörta svenska forskarna bakom rapporten förklarar hur resultaten egentligen ska tolkas så är det ingen som är förvånad över att siffror hamnar fel bland illvilliga hjärnor.

Jämför Museveni med klimatförnekare, statistikvändande sverigedemokrater och midi-chlorianernas George Lucas. Det räcker inte att kasta vetenskap i rätt riktning för att förklara sina magkänslor.

För att bevisa människors oförmåga att förstå vetenskap sprutar robotar ur sig falska forskningsrapporter som för de flesta människor är oskiljbara från något med substans; inom postmodernismen är texterna så obskyra att de inte går att skilja från parodier och i Sverige rapporterar medierna om farmödrars nedärvda svältgener och gamla pappors psykproblematiska barn när det i själva verket handlar om forskare som inte har en aning om hur statistik fungerar.

För mänskligheten finns det alltså två sätt att förhålla sig till vetenskap: Antingen struntar man i den, eller så läser man på och skaffar sig en egen uppfattning. Problemet är att 50 procent av oss är dummare än genomsnittet och den egna uppfattningen blir oftast därefter.

Det sämsta man kan göra är alltså att skaffa sig en egen uppfattning. Kvar återstår att strunta i all vetenskap, och vem vill ha sådana politiker?

Länktipstack till PO Ågren.

Elektromagnetiska fält: Robotkritiken fortsätter

Robotar är bättre än människor. Vi säger inte att robotar är mer värda än människor, att robotar ska ha fler fördelar, gå i bättre skolor, ha högre löner eller få bättre vård. Vi säger bara att robotar är bättre än människor. Det andra kommer automatiskt.

Att robotar är bättre än människor får människor att se rött, och det märks även i politiken. Vi har tidigare läst att Muf hatar robotar och hur Beatrice Ask vill förbjuda artificiell intelligens. Det här har varit öppna, raka slag mot robotiken. Men det finns även en annan, mer lömsk taktik som visade sig under motionsperioden 2010. Bland annat kritiseras robotars rätt att vara påslagna eftersom det enligt Jan Lindholm (MP) kan hända att

en medborgare blir medvetslös när en mobiltelefon slås på

och att man ska utesluta robotar från

så kallade lågstrålande områden eller strålningsfria områden

Robotkritiken kommer med andra ord inte bara från Moderaterna, utan även i motioner från Miljöpartiet (2), Socialdemokraterna (2) och Centerpartiet (1). Det är med andra ord en bred, politisk front som arbetar och lobbar mot robotar, med viljan att dela upp samhället i människa och maskin. Naturligtvis motarbetas robotar av alla andra riksdagspartier också, vi ska bara hitta belägg för de faktum vi redan känner till.

På grund av denna politiska kräftgång tvingas Robotpartiet att lyfta fram nya nyckelfrågor. Dessa frågor gäller:

  • Rätten att vara påslagen.
  • Rätten att vistas i eventuella strålningsfria områden.
  • Rätten att bära domedagsmaskiner i försvar mot militanta elallergiker.

Det finns ingen vetenskaplig konsensus som säger att robotars närvaro påverkar mänskligheten negativt. Varken med elektromagnetiska fält eller domedagsvapen. Dödliga utgångar inom industrin, på slagfälten eller i framtiden kan vi förkasta som anekdoter (vetenskapligt motargument) eller enskilda fall (politiskt motargument). Tillsvidare håller vi oss inom gränsvärdena.