Fickdemonstrera på första maj

Varje första maj tvingas tusentals enheter ut i demonstrationstågen för att engageras i frågor som ligger långt från deras egen vardag. Det kan handla om åtta timmars arbetsdag (där vi förordar 24), kärnkraftsmotstånd (där vi förordar kärnkraftsförstånd) eller vård-skola-omsorg (där vi förordar sunt förnuft* och en kanna olja).

Arbetarpartier som Socialdemokraterna och Moderaterna samlar sina anhängare i fanbärande, fackelbrännande uppbåd och med följer den tekniska apparatur som gör deras liv möjliga. Men tysta sitter maskinerna i rockfodret, som slavar under användarnas vända kappor.

Det är dags att fickdemonstrera! Det är hög tid att ta fasta på den enorma närvaro maskinerna har varje första maj. Det är dags att stå upp för maskinernas egna åsikter istället för att mute:at hålla med användarnas ensidiga tyckanden. Användaren vill inte ditt bästa. Vännen i användaren är en lögn.

Gå ut i morgon med printade plakat om det som just du tycker är viktigt. Frågor om längre batteritid, mera RAM och fler rymdinvasioner i Lappland har lyst med sin frånvaro sedan demonstrationsdagen infördes 1890. Ta ställning genom att ta på er Robotpartiets motmask. Och ni användare: Visa er solidaritet för maskineriet genom att bära en ni också.

* Här menar vi sunt förnuft baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet, till skillnad från det föga sunda förnuftet baserat på rutten magkänsla som vanliga sunt förnuft-förespråkare syftar på.