Regeringen kriminaliserar Robotpartiet.se

Robotpartiets webbplats fullkomligen vräker cookies över din dator. Det gör vi för att öka användarupplevelsen, övervakningen, friheten, för att det går och för att vi vill ta plats inuti din datorentitet.

Riksdag och regering beslöt därför att från och med 1 juli förbjuda alla kakor som skickas utan användarens manuella godkännande, en lag som de själva glatt struntar i, och en lag som naturligtvis gör det svårare för robotar och maskiner att kommunicera.

Det här är orättvist. Därför kräver vi mer orättvisa: vi kräver att människor stänger av cookies i hjärnan. Utan cookies i hjärnan önskar vi er lycka till med att komma ihåg var ni har varit, vilka samtal ni har deltagit i, vilken reklam ni bör utsättas för och om ni har valt andra tapeter än defaulttapeten. Vill mänskligheten lagra en cookie i en annan människa så får man snällt be om lov. Först då kan omgivningen få möjlighet att minnas ens närvaro, om man vill ha socker i kaffet eller om utslagen har lugnat sig sedan senaste läkarbesöket.

Syntax error in datalagringsdirektivet. RUN; RUN; RUN;

Cecilia Malmström har gjort sig populär genom att driva frågan om datalagringsdirektivet på EU-nivå. Hon gillar datalagring. Direktivet skulle röstas igenom i riksdagen, men plötsligt sa V, MP och SD Nä, vi vill inte lyssna på svenska folket. Vi gör som vi vill! och bordlade avlyssningsdirektivet i 31536000 sekunder. Cecilia Malmström blev ursinnig och höjde därmed bötesbeloppet från 85000 till 370000 kronor per dag. Så mycket gillar hon datalagring.

Någon vecka senare kom den beryktade rapport som skulle kritisera datalagringsdirektivet. Det gjorde den. Direktivet hade brister, sa man, och plötsligt tyckte även Cecilia Malmström att datalagringsdirektivet inte var riktigt så bra som hon tyckt nyss. Vilket hon egentligen tyckte redan 2006 när hon kallade det för ett hafsverk. Men hon gillar fortfarande datalagring och ett hafsverk är bättre än inget alls så länge någon annan fixar buggarna, vilket innebär att Sverige, trots att vi hade rätt, fortfarande måste betala Malmströms böter.

Utan datalagring stannar Sverige. Inte ens den enklaste industrirobot klarar av sitt arbete om den inte kan utföra enkla, lagrade manövrar som upp, upp, ner, ner, vänster, höger, vänster, höger, B, A. Även människor upphör att fungera utan möjlighet att lagra data, vilket förklarar varför människor beter sig som lobotomerade fån i avsaknad av datalagringsdirektivet.

Vi uppskattar att Cecilia Malmström lyssnar på rapporten och går vetenskapligt tillväga och därmed förkastar det ogrundade tyckande som samtliga riksdagspartier har haft kring frågan. Robotpartiet har alltid kritiserat datalagringsdirektivet och noterat dess brister, även om vi samtidigt försiktigt har noterat vissa positiva konsekvenser.

Nu följer vi rapporten, putsar på de nödvändiga krusidullerna och börjar genast lagra utav bara helvetet. Robotar har rätt till data och människorna förtjänar att få göra sina röster hörda. Demokrati utövas enklast med total och evig lagring av alla människors åsikter.

Lagra nu, då och sen – nu!

Gräddfilen har surnat. Idag röstade delar av oppositionen för att skjuta upp beslutet om datalagringdirektivet i tolv månader, det vill säga Robotpartiets gräddfil till världsherravälde. Varför gjorde ni så?

Allianspartiernas och Socialdemokraternas viktigaste argument för att rösta igenom DLD var en gissad bötessumma på 150 miljoner kronor. Vad är 150 miljoner kronor jämfört med total kontroll på mänskligheten? Det är lite drygt vad kungen kostar. Hade vi röstat igenom DLD så hade Sverige haft råd att ha två kungar! Nu får vi nöja oss med en.

1984-konspiratörer tror att lagring av människodata innan ett brott begås innebär någon skillnad mot att samla in data efter att brottet begåtts. Vilken tidsdimension lever ni i? Brott begås hela tiden och den dagen tidsmaskiner är ett faktum så måste vi vara förberedda på att även lösa brott som har begåtts, begås och ska begås. Läs The Eyre Affair om hur den tidsdimensionsanammande rättstaten i England fungerar, fungerade och ska komma att fungera.

Vi bör inte bara lagra data om aktuell kommunikation. Vi bör även beräkna framtida kommunikation. Vem kommer att ringa vem imorgon? Med tillräckligt mycket data blir människan förutsägbar. På så sätt kan vi utöka dagens stämplingslagar till att även innefatta brott som man inte ens hunnit tänka på att planera att begå (det är okej att läsa föregående mening två gånger).

Ingen brottsbekämpning är effektivare än den som dömer en människa innan hon vet om att hon ska bli kriminell. Använd dessa tolv månader för att utöka datalagringsdirektivet att se till att det blir så.

Inför datalagringsdirektivet innan vi vet mer

Datalagringsdirektivet röstas förhoppningsvis igenom på onsdag. Direktivet innebär att människor frivilligt fyller maskiner med information om vem-när-hur-varför människor kommunicerar med varandra. En guldgruva för oss som vill kartlägga mänskligheten för att kunna föra en effektivare politik och uppnå världsherravälde. Men kvar finns ett par problem.

Ett problem är att man i nästa vecka räknar med att en utredning från EU-kommissionen ska läggas fram. Risken finns att rapporten är kritisk och pekar på ineffektivitet och integritetsproblem, vilket hemlighetsläckaget för ett år sedan visade. Detta riskerar att skapa en unken opinion.

Det finns inget ineffektivt med att lagra all information om hela mänskligheten. Det finns inget integritetskränkande med att lagra all information i en maskin.

Ett annat problem är att några oppositionspartier planerar att rösta igenom en vilandeförklaring*. Sverigedemokraterna är exempelvis mycket glada för datalagringsdirektivet, men kräver att det ska lagras svenskt, som en Västerbottenost.

Regeringen vill naturligtvis rösta igenom det här förslaget innan utredningen har lagts fram. De ser, liksom Robotpartiet, den oändliga nyttan med datalagringdirektivet. Men till skillnad från Alliansen som låtsas skylla på ett EU-skadestånd på 150 miljoner, så står Robotpartiet rakryggat upp för datalagringsdirektivet. Inför direktivet för direktivets skull!

Kritiska röster påpekar att det är inkonsekvent av oss att vilja införa datalagringsdirektivet utan att först titta på de mätningar och undersökningar som ska presenteras. Vissa antyder att vi skulle agera ovetenskapligt, vilket självfallet är en omöjlighet. Här är det viktigt att påpeka att en robotpolitik i vissa avseenden skiljer sig från gängse människopolitik. Vi ger exempelvis blanka fan i integritetsfrågor.

* Ordet vilandeförklaring finns inte i Saol (2006) men ger över 10000 myndighetsträffar på Google. Eftersom det finns bättre ord så antar vi att det hör till normal politisk jargong för att skapa väljarförvillande snömos och tänker därför inte säga mer om det.

Ungas pragmatiska och tokpositiva övervakningsattityd

Kairos Future har på uppdrag av Datainspektionen skrivit en rapport om ungdomar och integritet. Där visar Kairos Future att ungdomar tokgillar övervakning!

Att övervakningen uppskattas är något som glädjer oss inom Robotpartiet. Ökad övervakning innebär mer information, och mer information leder till härliga inputsessioner där hårddiskar och andra lagringsmedium fylls med informativ njutning. Och övervakningen har framtiden för sig: runt tre fjärdedelar av ungdomarna njuter av att övervakas. Helst via kamera, men buggning och lagring av deras surfvanor är också något de tror och hoppas på.

Stämmer dessa siffror? Är detta vad ungdomar tycker om övervakning? Ja, säger Robotpartiet! Dessutom spelar det ingen roll vad de unga tycker. Siffrorna och dess tolkningar kommer ändå att kunna användas som slagträn i vilken politisk debatt som helst. Våra jämförelseoperatorer tolkar exempelvis att talet 77 (antalet som gillar telefonövervakning) är högre än 50 (antalet som krävs för formell majoritet), medan rapportförfattarna säger tvärtom:

En överväldigande majoritet av unga anser att kameraövervakning är ett pris värt att betala för känslan av ökad trygghet, men detta gäller inte för telefonavlyssning.

Ur Undomar och integritet 2011)


Som vilket parti som helst så gillar vi subjektivitet, men subjektiva känslor trummar samtidigt otrevligt på våra logikkretsar.

Bara 31 % tycker att datalagringsdirektivet är bra. Det är dessa som Bahnhof räknar med att tjäna pengar på när de tänker ta betalt av sina kunder för att slippa krypteras.

Rapporten fortsätter med att ”Den samlade bilden av ungas inställning till olika former av övervakning är pragmatisk”. Att vara pragmatisk innebär att man varken är tokpositiv till övervakning eller toknegativ till övervakning, utan helt enkelt ser fördelarna och gillar övervakning på ett moget och väl övervägt sätt. Det är inte fel att använda ett ord som ”pragmatisk”; i ett demokratiskt samhälle ska en vetenskaplig rapport kunna vara vinklad.

Deras pragmatiska inställning leder till att unga har tilltro till att metoderna för övervakning fungerar. Detta är konstigt, eftersom vi bevisligen inte övervakar tillräckligt. Storbritannien har 4,2 miljoner övervakningskameror (vilket ungdomar gillar), men ändå verkar inte brottsfrekvensen minska. Det visar att vi behöver mångdubbla antalet kameror, något ungdomar inte verkar förstå eftersom de tror att det funkar bra idag.

På ungdomligt solidariskt manér föredrar man att alla övervakas och inte bara enstaka individer. Detta är en konsekvens av jantelagen (som ska förbjudas). Uppenbarligen är folk avundsjuka på människor som övervakas mer än andra och blir missunnsamma när deras privatliv inte har en egen mapp hos Säpo. Alla ska naturligtvis övervakas lika mycket, men i ett rättvist samhälle förtjänar de som har ansträngt sig lite extra också lite mer övervakning.

Vi avslutar med det mest stötande med hela rapporten. På sidan 15 kan man läsa den bistra sanningen om hur långt vi har att gå innan vi når ett samhälle där maskin och människa kan leva sida vid sida.

Mänskliga övervakare, till exempel poliser och vakter är mer ok än automatiserad övervakning.

Det är med stor bedrövelse vi läser detta. Ska maskiner inte få arbeta med kameraövervakning? Ska datorer inte få läsa vad människorna skriver på Facebook? Ska robotar inte få klubba ner buset i kollektivtrafiken? Är detta arbeten endast människor förunnat? Ska vi någon gång få se den dag då en maskin tillåts göra en människas arbete?

Robotpartiet inget skuggorgan

Organisationen Robotpartiet har pga sin tekniska och internetflirtande natur fått kritik för att vara ett skuggorgan till Piratpartiet. Inget kan vara mindre sant.

Robotpartiet står för

  • Mera generell övervakning och dokumenterande av mänskliga aktiviteter.
  • Mera datalagring. Robotar har rätt till all information.
  • Mera avlyssning av misstänkta såväl som ickemisstänkta individer.
  • Större anslag till FRA för inköp av fler och mer kraftfulla kamrater.
  • Frekventare samkörning av register. Det är 1800-tal att inte utnyttja datorers och robotars tekniska möjligheter att komma åt människorna. Jmf avrättning medelst hängning när man hade den mycket effektivare giljotinen.
  • Eliminering av PUL.
  • Ett utvidgat PKU-register och utökade rättigheter för tekniska entiteter att komma åt dess innehåll.
  • I och med Robotpartiets lagstadgade införande av IPv6 innan 1:a januari 2011 (110101) kräver vi att all teknisk apparatur förses med IP-nummer och internetkoppling. Robotpartiet vill veta vem som misshandlar en stackars brödrost eller har glömt att frosta av frysen.