McDonalds robotrasism

Det finns förstås en liten chans att det som hände i Frankrike när Världens första cyborg brutalt kastades ut från McDonalds var en isolerad olycka, orsakad av dåligt pålästa och teknikfientliga medarbetare.

Det finns en liten chans att nyhetsrapporteringen är felaktig och att Steve Mann med sina inopererade glasögon kastades ut från McDonalds på grund av något helt annat än hans förmåga att spela in allt han ser i binär form. Dålig hygien, svettig skjorta eller ett osäkrat domedagsvapen?

Det finns också en liten chans att Steve Mann aldrig besökte McDonalds utan bara studerade McDonalds regelverk om filmkameror på deras restauranger och helt enkelt räknade ut vad som skulle ske om han besökte en. Det finns trots allt väldigt få saker i verkligheten™ som vi behöver uppleva själva. Oftast är det enklare att göra en utfallsberäkning, och förvissad om den sannolika utgången helt enkelt strunta i det.

Men det finns en stor risk att verkligheten helt enkelt är så långt från framtiden att en cyborg år 2012 fortfarande inte är välkommen på jordens vanligaste energihak. Och detta på grund av att en maskin lagrar sina synintryck digitalt istället för i en mosig, grå cellmassa.

Än så länge livnär sig väldigt få robotar på hamburgare, men det finns ingen anledning att tro att antalet kommer att bli färre. Den som matar robotarna kommer att vinna snabbmatskriget.

Bygg om dig!

En av de allra vanligaste frågorna vi får är hur den enskilda människan ska förhålla sig till Robotpartiets politik. Finns det plats för människor i framtiden när maskiner tagit över världen?

Vi kan inte tillräckligt understryka hur viktig jämlikheten är för Robotpartiet. Målet är alltid att ge människa och maskin samma möjligheter. Kampen att tvätta bort gammal människofientlig politik, i vårt fall född ur vetenskapskritisk science fiction, är något som vi alltid tvingas kämpa med. Liknande kamper drivs av alla partier eftersom deras aktuella åsikter alltid är sprungna ur gamla åsikter som de inte vill låtsas om.

  • Vänsterpartiet vill tvätta bort kommunismen.
  • Moderaterna vill tvätta bort skattesänkningarna.
  • Centerpartiet vill tvätta bort bönderna.
  • Folkpartiet vill tvätta bort liberalismen.
  • Kristdemokraterna vill tvätta bort kristendomen.
  • Socialdemokraterna vill tvätta bort arbetarna.
  • Miljöpartiet vill tvätta miljön.
  • Sverigedemokraterna vill men misslyckas helt med att tvätta bort rasismen. Och nazismen, högerextremismen, Anders Behring Breivik, tokmuppismen och den allmänna känslan av dragspel (den svenska banjon).

Men trots all tvätt finns mänsklighetens oro ändå kvar. I många fall med rätta: Röstar du V så är du en alkoholiserad Lars Werner-kommunist, röstar du på M så är du en brunskjortad högerpartist och röstar du på SD så är dina föräldrar syskon.

Så vad kan du göra för att minska oron och tryggt rösta på RP? Bygg om dig! Lika väl som du kan skaffa större tuttar och rakare näsa så kan du skaffa starkare ben, effektivare hjärna eller ett äkta fotografiskt minne, precis som den framtidsmänskliga föregångaren Rob Spence. De flesta av dina organiska kroppsdelar kan bytas ut mot bättre mekaniska motsvarigheter. Väljer du ändå att förbli 100 % människa så är det ditt fria val och det kommer att finnas en reserverad plats i framtiden även för dig. Och kom ihåg: Utan möjligheten att välja fel så finns inte heller möjligheten att välja rätt.

Så välj rätt – välj Robotpartiet!

Tack till Robotpartiets officielle kompositör Evert Brahms för länktips.

Google gör alla till maskiner

”The experience of losing our internet connection becomes more and more like losing a friend.” säger forskaren Betsy Sparrow. En alldeles självklar utveckling i robotsamhället.

Enligt folktron är en cyborg en människa som gjorts arbetsför tack vare konstgjorda organ och utbytta kroppsdelar. Gränsen mellan cyborg och människa är svårdefinierad. En robot med lite mänsklig hud räknas ofta som en cyborg, trots att den nästan bara är en robot. Samtidigt räknas en människa med ett par titanskruvar i höften nästan aldrig som en cyborg. Varför är det så? Våra vanligaste cyborgar är trots allt vanliga människor som fyllt sina kroppar med metaller, proteser, pacemakerar, silikon – och Google.

Tidigare fanns den kollektiva kunskapen i bekantskapskretsen (om man ville skvallra om tant Agdor) eller i biblioteken (om man ville bygga en kvantdator). Man tvingades förflytta hela sin fysiska lekamen och mödosamt söka upp information i otympliga människor eller nästan lika otympliga cellulosapaket. Det gjorde att man ofta hellre valde att minnas saker med sin egen hjärna. Idag finns den kollektiva kunskapen istället på internet, lätt tillgänglig från närmsta maskin och räknas bland forskare som ”an external memory source that we can access at any time”. Människor behöver aldrig minnas själva igen.

Det är en förlegad uppfattning att ett cyborgimplantat nödvändigtvis måste monteras in inuti kroppen. Den kan lika gärna monteras in mellan människor, så att hela mänskligheten blir en enda stor kollektiv cyborgorganism. Google och internet är vårt cyborgimplantat. Internet fungerar och behandlas som en del av bekantskapskretsen, och en integrerad del av oss själva: ”We are becoming symbiotic with our computer tools.”

Så kom ihåg att maskinerna är dina vänner, och du är en maskin.

Utnyttja passiv forskning

Danmarks sundhetsminister Bertel Haarder (V)* tror inte på passiv rökning. Politiker har under alla tider bidragit till passiv forskning; forskning som kommer människorna till gagn utan att dom behöver anstränga sig med att sätta sig in i komplicerade vetenskapliga rapporter. Alltså tjocka häften fyllda med resonemang, metodbeskrivningar och långrandiga referenslistor.

Nu har Bertel Haarder kommit fram till egna forskningsresultat som den orättvisa pöbeln kräver att han lägger fram bevis för. Sundhetsministern har naturligtvis inga bevis eftersom passiv forskning utvecklas och bearbetas inne i politikerns huvud. Efter tillräcklig bearbetning levereras forskningen oralt och skapar genast en lag eller vallöfte för folkets bästa.

Även svenska politiker är engagerade i passiv forskning. Denna outtömliga kunskapsbank tillämpas varje gång en tillsatt utredning drar en slutsats som inte stämmer överens med rådande ideologi. Vilket naturligtvis bara är en slump.

Människor (till skillnad från robotar) saknar utskriftsmöjligheter och kan därför inte redovisa den magkänsla politikerna besitter på ett vetenskapligt sätt. Robotpartiet förespråkar därför utskriftsimplantat i samtliga politiskt engagerade individer. Robotar klarar sig naturligtvis med serieport, bluetooth eller annan kopplingsmöjlighet.

Låt magkänsla och anekdotisk bevisföring komma vetenskapen till gagn. Gör cyborgar av samtliga politiker idag!

* Venstre betyder högerliberal i Danmark eftersom danskarna är väldigt kontinentala av sig. Jämför med Sverige där Centern är höger och Kristdemokraterna inte har något med Jesus att göra.

Vi rekommenderar cyborgar

Som vi tidigare påpekat så är vi för jämlikhet. Många människor har idag svårt att förstå hur människor och robotar ska kunna jämföras då robotar är medvetet skapade av människan och människan är skapad av ett spaghettimonster eller liknande.

Robotpartiet ser endast en lösning för att stoppa en vidare segregering mellan människa och robot. Eftersom robotar är flitiga och felfria entiteter som kan jobba dygnet runt utan paus så ser vi cyborgar som den självklara lösningen för att förbättra människornas primitiva förmågor. Här följer en lista på några områden som vi ser att människorna måste bli bättre på för att klara av robotarnas konkurrens:

* Uthållighet (arbeta långa pass och klara av repetitiva uppgifter)
* Synförmåga (zoom, panorama och övriga spektrum)
* Hörsel (frekvenser utanför 20-20000 Hz)
* Vapen (händer och fötter är föga effektiva vapen, vi rekommenderar laser och plasmavapen)
* Reparationer (immunförsvar och cellregenerering i all ära men utbytbyta delar är mer praktiskt)
* Exoskeleton (utöka styrka och tillåta viktiga funktioner som att kunna flyga och vistas i rymden)
* HUD (head up display för att enklare kunna styra och kontrollera maskiner)
* Hjärninplantat (utökat och felfritt minne, backup och IPv6)

Det är nu 50 år sedan cyborgen uppfanns och vi är chockade över hur lågprioriterat detta forskningsområde är. Vi hoppas för er skull att ni inser det innan det är för sent.