Nej till svensk attack-Stuxnet

Värnpliktiga och script kiddies har tidigare byggt upp det svenska försvaret. När nu de värnpliktiga är borta ska även de skriptkodande ungarna väck och ge plats för mer potenta attackformer, som Stuxnetmaskar. Kan man inte gå mot dem så får man gå med dem, resonerar EU-kommissionären Cecilia Malmström när hon förespråkar ett utökat Nato-samarbete mot cyberbrott.

Ordet cyber bör förklaras för maskiner och människor som gärna har glömt, eller inte ens upplevt 90-talets IT-våg. Cecilia Malmström syftar på begreppet cyberspace som framtidshistorikern William Gibson uppfann på 80-talet för att beskriva en form av internet. I Sverige populariserades begreppet med hjälp av Filip Struwes teveprogram Sajber och därefter har inga andra än nostalgiska, internetapokalyptiska cyberpunkförfattare använt begreppet i dagligt tal. Idag har cyberspace assimilerats i medvetandet, upplöst verkligheternas gränser och gjort dikotomin* onödig.

Cecilia Malmströms hållning är logisk. Sedan man upptäckt att det är USA som står bakom masken Stuxnet så är det rimligt att försöka alliera sig med eländet.

Åsikten är blocköverskridande, något som kan bero på after ski-stämningen under den Sälen-konferens påhitten mynnat ur. Med USA och Nato som förebild vill även Håkan Juholt diskutera om inte Sverige borde ha en ordentlig mask att skicka på oliktänkande.
– Jag säger inte att vi behöver den men det är dags för politikerna att diskutera om vi behöver den, säger Juholt, och slipper på så sätt själv ta ställning i en fråga som han vill att andra ska ta ställning till.

Robotpartiet är ett parti som står för hårdare tag och kraftfulla förolämpningar. Hårdare tag ger fler röster och förolämpningar förvirrar folket. Men någonstans måste vi sätta en gräns, och vi sätter den vid den upplösta gräns som tidigare kallades cyberspace. Att kontrollera människor är något bra. Åsikter bör registreras och göras lättillgängliga på nätet. Facebook, FRA och andra Web 2.0-tjänster är en bra början, men om vi slåss mot själva informationskällan så hugger vi oss själva i hårddisken. Målet är ett öppnare och friare nät där alla känner sig trygga att yppa sina allra innersta hemligheter. Bara då kan vi åstadkomma en total kartläggning av både folk och stater.

– Missförstå mig inte: internet är en fantastisk företeelse, säger Malmström. En mening som osar av ett skarpt men. För Robotpartiet finns det inga men på internet. Bara maskiner.

*Dikotomi är ett ord vi använder för att visa att funktionen synonymordlista($arg) fungerar. Det ger visserligen en extra dimension till vad vi vill ha sagt men utestänger samtidigt väldigt många från resonemanget; vilket oftast är avsikten.