Clean IT och rätten att vara människa

Ofta påstås vi ha en missgynnande mänsklighetsattityd, att människan och dess nycker skulle vara ett problem snarare än en tillgång. Ibland påstås detta rent av i negativa ordalag. Vi delar inte den verklighetsuppfattningen.

Människans rätt att vara människa är en viktig fråga. Vi vill att människor ska vara stolta över att vara människor och uppmuntras att med rak ryggsträng skylta med sin verkliga mänsklighet. Var dig själv! Det har hjälpt civilisationen att rensa ut obehagliga enheter sedan första celldelningen.

Integritet förtrycker människor, något som profeten och debattören Jeff Jarvis har insett. Det finns för många integritetmuppar, och vi kan bara hålla med. Istället för integritet förespråkar han rätten att få vara offentlig. Offentlighet är frihet. Att figurera under eget namn på internet underlättar både för dig själv, företagen och demokratin. Genom att bejaka offentligheten kan du dessutom sluta oroa dig för att Google sparar dina sökningar om svårartad rymdherpes på Sjukvårdsrådgivningen (1177.se). Låt alla handlingar vara offentliga.

Facebook hjälper oss i självförverkligandet genom ett angiverisystem där vänner med falska namn ska avslöjas. För användarens eget bästa, företagen och demokratin. Använd ditt eget namn eller dö internetdöden.

Den digitala rättighetsassociationen Edri tog nyligen del av projektet Clean IT:s läckta dokument (.pdf) om viljan att styra upp internets hopplösa godtycklighet. Någonting som Clean IT förespråkar är att tvinga alla att använda sitt riktiga namn på webben. Ingen ska komma med åsikter som inte kan spåras, eller tycka saker som man inte ska stå för på en t-shirt. Bara åsikter som kan skrivas på en t-shirt är bra för dig själv, företagen och demokratin.

Framför allt gillar vi Clean IT:s krav på att sociala medier måste tvinga användarna att bara använda autentiska profilbilder. Det gör det lättare för oss alla att koppla ihop namn och ansikte med alla databaser för en entydig åsiktsregistrering. Alldeles för ofta har vi mötts av fingerade, photoshoppade eller rent av orelaterade avatarer. Är du inte lika snygg i verkligheten så ska du dö internetdöden. Det är bra för dig själv, företagen och demokratin.