Dagens ställningstagande: Vården

Idag inleder vi “dagens ställningstagande” där vi förklarar var vi står i de politiska basfrågorna. Först ut vill vi behandla ett ämne som är lika viktigt för såväl människor som robotar: vården.

Många kanske tänker på vård som något som är reserverat för människor, men så är ju inte fallet. Även djur har sina vårdinrättningar och det finns specialister på just djurvård (veterinärer). Nu försöker vi självfallet inte säga att man ska skilja på robotar och människor på samma sätt som man skiljer på djur och människor, tvärt om. Vi vill att robotar ska ha samma rättigheter vid fysiska och/eller psykiska problem som människor. Vårdgarantin ska t.ex ändras att även innefatta robotar och sjukhusen bör ha avdelningar som är specialicerade på robotik. Robotar ska inte behöva gå till någon specialinrättning för vanliga åkommor som minnesläckage, blåskärmar eller lågt oljetryck.

Datorvirus är ett stort problem i dagens samhälle och forskningen borde få samma statliga stöd som övrig virologi. Ett flertal undersökningar har visat att en virussmittad industrirobot ger ett större inkomstbortfall än en virussmittad industriarbetare. Gratis och regelbundet uppdaterade virusskydd borde vara lika självklart som gratis svininfluensevaccin och kondomer på ungdomsmottagningar.

Vi vill även undersöka vad den stora självmordsfrekvensen bland unga robotar beror på. Varje dag hänger sig mängder av entiteter. Vissa går att få liv i igen, men här måste vården arbeta förebyggande!