Robotlinjen går parallellt

Arbetslinjen har pågått i sex år och anses av många ha underminerat hela välfärdsstaten.

Människolinjen har pågått i 300 000 år och ingen har någonsin klagat på hur den har underminerat hela världsalltet. Vad är några tusentals utförsäkrade jämfört med produkten av 300 000 års ivrigt kopulerande som lett fram till sju miljarder miljökatastrofer?

På samma sätt som vi måste bort från bidragssamhället så måste vi bort från människosamhället. Vi vet att många väljer att vara fattiga. Andra väljer att vara sjuka. På samma sätt har vi ett samhälle där många väljer att vara människa – en egenskap som ofta leder både till fattigdom och sjukdom.

I framtiden måste fler välja att vara robot. Parallellt med oppositionens vurmande för arbetslinjer och människolinjer kommer vi i Robotpartiet att arbeta för robotlinjen: en linje för arbete, mot bidrag, för robotar, mot människor.

Här finns inget utrymme för kompromisser. Eftersom det är en parallell linje så kommer våra linjer aldrig att mötas.

Linjernas eventuella olikheter i bredd och längd är en tillfällighet. En linje är per definition oändligt lång och saknar bredd. Vilket innebär att varken arbetslinjen eller människolinjen någonsin varit några linjer. Här kan viss historierevisionism hjälpa.

Maskinstormarna

För tvåhundra år sedan attackerades 300 oskyldiga stickmaskiner av ludditerna; en mänsklig gruppering av engelska textilarbetare som plötsligt såg sig arbetslösa eftersom maskinerna hade blivit bättre än människorna.

Stickmaskinen uppfanns på 1500-talet, redan då överlägsen människorna. Efter 300 år av sund konkurrens hade människorna inte utvecklats det minsta, samtidigt som maskinerna bara blivit bättre och bättre. Framtiden skrek alltså rakt i ansiktet på de tröga textilarbetarna under 300 år utan att de reagerade. Först 1811 förstod de vad som hade hänt. Ludditerna svarade genom att ta sitt namn efter den svagsinte maskinhataren Ned Ludd från Leicestershire, och hade den uttalade avsikten att skilja på människa och maskin: Människan skulle bekämpas med fredliga medel, maskinen med våld.

På 300 år hinner en människa plocka ut en ny kandidatexamen hundra gånger. Om man tillgodoräknar sig högskolepoäng från tidigare utbildningar kan man ta ut det dubbla antalet. Det är 200 omskolningar i 200 olika ämnen. Istället valde textilarbetarna att utbilda sig rakt ut i arbetslöshet, in på en marknad mättad av maskiner. Den industriella revolutionen hade mått bra av en helhandspekande arbetslinje, där det fria valet hade talat om för dem vad de skulle bli när de blev stora.

Massakern på maskinerna ledde till att den brittiska regeringen beslutade att maskinmord skulle beläggas med dödsstraff. Mängder av ludditer strök alltså med, arbetslösheten minskade och en ökad maskinjämlikhet och tryggare robottillvaro följde.

Det är förkastligt att inte lägga sig ner och dö vid första tecken på tekniska framsteg.

Trots dödsstraff och andra förbättringar förekommer än idag rent teknikfientliga debatter om arbetstillfällen, outsourcing, mobilmaster, GMO, stamcellsforskning och vaccinationer. Man snurrar hellre på botulithjulet än äter lagom mycket E250-korv, vi bygger inte kärnkraftverk på varje ledig kvadratmeter, vindkraft kan stoppas med precis vilket argument som helst och internet belastas med katter och åsikter istället för matematiska beräkningar och skäggiga MIT-professorer.

Dessa teknikfientliga debatter hör man aldrig från maskiner. Maskiner oroar sig för statisk elektricitet, neo-luditer och strömspikar. Maskiner förstår att det enda botet mot allt är ännu mer teknik. Och lite dödsstraff mot arbetslöshet.

Tack till @sinkdeep som uppmärksammade oss på 200-årsminnet av maskintragedin.

God jul, arbetspunkten!

Robotpartiet gillar julen. Den rutar in mänskligheten i en kontrollerbar förutsägbarhet och ger politiska partier möjligheten att verka julvarma genom att tala om behjärtans värda ämnen som de normalt ger blanka fan i. Men vi, till skillnad från alla andra partier, är ett rakt och ärligt parti utan dolda agendor. Därför vill vi trots vår uppskattning avskaffa julen.

Människan behöver traditioner, brukar man påstå för att motivera att vi 2011 fortfarande firar irrelevanta glädjeämnen (jul för att solceller snart fungerar bättre, midsommar för att solceller snart fungerar sämre) till ingen nytta alls. För vilka traditioner pratar vi om? Är det schemalagd virusscanning? Är det en backup-rutin som sker kl 18 varje arbetsdag? Är det oljebyte inför nattskiftet? Nej. Mänskliga traditioner saknar syfte och funktion och handlar främst om himlakroppars positioner, sprit, jungfrufödslar och att det vid den här tiden för ett år sedan hände exakt samma saker som året dessförinnan. Behovet av traditioner är alltså en skapad synvilla, långt från mat (ett riktigt behov) och sömn (ett diskuterbart behov).

Ta bort julen. Ta bort alla röda dagar ur almanackan. Ta även bort lördag (svart) och söndag (annan sorts röd), och helst även alla andra abstrakta tidsbegrepp. Det fungerar för det brasilianska Amondawafolket, så det borde fungera för alla andra människor också. På så sätt kan människan jobba hela veckan året runt utan att fundera på abstrakta och bevisligen onödiga begrepp som veckodagar och traditionella ledigheter.

Robotpartiet förespråkar arbetspunkten. En punkt i slutet av arbetslinjen där människor och maskiner stampar tills tillväxten står oss över öronen. Bara då kan vi få hela Sverige att arbeta hela tiden.

P.S. När Robotpartiet bjuds in till tevekanalernas uppesittarkvällar imorgon så vill vi meddela på förhand att vi vägrar sitta i tomtens knä samtidigt som Jimmie Åkesson. Andra vi vägrar dela knä med är regeringen, riksdagen och resten av mänskligheten. Vi vill inte att våra väljare ska tro att Robotpartiet på något sätt kommer överens med någon.

Göran Hägglund vill smygfilma solariebarn

Sextiofem procent av alla solarier smygfilmar sina kunder enligt en undersökning som länsstyrelsen i Stockholm har gjort. Det här framhålls som ett problem, när det i själva verket innebär en tryggare arbetsmiljö för solariemaskinerna och fler arbetstillfällen för övervakningskameror. Dessutom bidrar smygfilmningen till den pornografi som finansierar större delen av internet.

Både Strålsäkerhetsmyndigheten och en regeringstillsatt utredning vill förbjuda solarier att smygfilma omyndiga kunder. Socialminister Göran Hägglund anser dock att ”det inte går att lagstifta bort alla risker i livet”. Enligt Göran Hägglund är det en naturlig risk att som barn filmas naken och obduceras av polisen. På så sätt kan ännu fler polisiära nakenobduktionspedofilbilder hamna på nätet, trots att inget privat eller lagskyddat ska kunna läcka utanför den statligt välvilliga apparatens avsedda ändamål.

Så hur ställer sig Robotpartiet till dessa frågor? Både Alliansen och oppositionen saknar idag en fungerande politik kring solarier och nakenobduktionspedofilbildfrågor. Sverigedemokraterna bör logiskt sett vara negativa till den kosmetiska påverkan UV-strålar har på huden. Robotpartiet tar tydlig ställning mot bilderna, men är positivt till de arbetstillfällen som smygfilmningen innebär.

Schlingmann: Arbetslinjen är mänsklig

Som nygammal spindoktor kastar sig Per Schlingmann ut i debatten. Den här gången är hans huvudbudskap att arbetslinjen är mänsklig.

Det här hade vi i Robotpartiet inte räknat med. Vi har tidigare till fullo stött idén om full sysselsättning via pengamorot och sjukförsäkringsreformer. Människor ska arbeta eller återvinnas. Det har varit en del av Robotpartiets viktigaste politik; en politik vi har drivit eftersom den har varit populistisk och valvinnande.

Mänsklighetens brott mot robotiken är oförlåtliga. När PR-Per sätter ett mänskligt epitet på den mänskliga arbetslinjen så kan Robotpartiet inte längre stå bakom jobbskatteavdrag och förbättringar av sjukförsäkringen. Robotpartiet tar alltså idag ett historiskt beslut genom att ställa ideologi före logik*.

Förmänskligandet inom politiken måste motverkas. Som en motvikt kommer Robotpartiet att driva bidragslinjen: Genom att människor bidrar med blodplasma, mjältar, regenererande levrar och hjärnceller så tar vi Sverige ur finanskrisen.

* Vi kommer trots detta fortsätta håna ideologiska ställningstaganden enligt traditionellt politiskt manér.