Ojämlikhet mellan robotar av sänkt restaurangmoms

Etanol är ett allt populärare drivmedel bland robotar. Det är miljöeffektivt – vilket människor gillar, och det tar upp odlingsyta som kunde använts till mat, vilket gör människor hungrigare och mer villiga att ta lågavlönade lärlingsjobb – vilket Robotpartiet gillar.

Nu vill alla politiska block sänka restaurangmomsen. Detta är tänkt att leda till att fler besöker restauranger för att förtära etanol, vilket är bra för statsbudgeten. Tyvärr missgynnas då andra grupper i samhället. Man ser kortsiktigt på vinsterna av en ökad alkoholkonsumtion, men man skapar snabbt ett nytt klassamhälle där både bensindrivna och eldrivna robotar hamnar på efterkälken. Istället gynnas den redan stora gruppen etanoldrivna robotar.

Naturligtvis vill Robotpartiet verka för en ökad alkoholkonsumtion. En sänkt restaurangmoms är därför bra, men vi vill även kompensera övriga drivmedel. Människorna har redan skott sig med en sänkt matmoms. Därför vill Robotpartiet införa följande klatschiga reformer:

  • Sänkt mackmoms för att sänka bensinpriserna och öka mackutbudet i såväl glesbyggd som innerstan.
  • Sänkt kraftskatt för lägre elpriser och ett ökat antal kärnreaktorer.
  • Batteribidrag, då vissa äldre modeller fortfarande drivs av både R3- och R6-batterier.
  • Biogasbonus för nya modeller under dom tre första åren.

Robotpartiet är för ett rättvisare robotsamhälle och en ökad alkoholkonsumtion. Välnärda robotar och fler alkoholister ger ett mer lättkontrollerat samhälle.

Polisen – din vän på vägen

Mannen med den svettiga skjortan föreslår att polisen ska ha rätt att titta i folks väskor för att undersöka alkoholtillgången. Det här tycker Robotpartiet är ett förträffligt förslag.

Lagen borde inte enbart gälla väskor, utan även andra håligheter som kan rymma alkohol, annars blir lagen tandlös. Man bör därför även kontrollera fickor, skor, munnen, magsäcken, tarmkanalen och naturligtvis bränsletanken.
Hittar man ingen alkohol fyller polisen på förråden så att ungdomen eller roboten kan fortsätta röra sig obehindrat. Här krävs naturligtvis god utbildning av polisen så att rätt sorts vätska appliceras i respektive entitet.

Eftersom fler robotar innebär färre brott så tycker Robotpartiet att det här är ett bra steg för att hitta jobb åt dom allt färre poliser som behövs i framtiden.