Ett äpple om dagen gör dig blind

När Asimovs tre robotlagar (som vi vill förbjuda) inte räcker till så tar mänskligheten till andra metoder för att stoppa maskinernas framkomlighet. Bara för att du har utrustats med en viss teknik så betyder inte det att du alltid ska ha tillgång till den.

Det började med mjukvara. Böcker du köpt till läsplattan tas retroaktivt ur sortimentet, låtar du tror att du betalar för på Spotify försvinner ur arkiven, operativsystemen stödjer DRM, och det babelska informationsflödet stoppas med regionskodningar, marknadsindelningar och censurfilter.
Och det fortsätter med hårdvaran.

Apple vill göra det möjligt för vem som helst att använda Apple-specifika störsändare för att stänga av kameror, alltså göra robotar blinda. Anledningen är att en maskin är mycket bättre på att återge ett händelseförlopp än en människa, och därför ska den diskrimineras. Om systemet ska vara rättvist så bör hela publiken – och inte bara robotar – uteslutas. Tekniken finns; människors synförmåga påverkas av bland annat starkt motljus, grön laser och av att tilldelas en ministerpost.

Vi är mot förslaget, men politiken är fylld av kompromisser: Vi skulle kunna tänka oss en gradvis synförsämring baserad på återgivningsförmåga, som omfattar såväl människa som maskin. Alltså skulle även yrkesmän som journalister få sina sinnen påverkade. Framstående författare skulle knappt se något alls och för nobelpristagare som Herta Müller blir det bara svart.