Carl Bildts internetkommission reder ut vår skeva frihetsuppfattning

När internets frihet står på spel utser man Carl Bildt som dess skyddshelgon och kommissionsledare. Det har på senare år gått inflation i frihet, på samma sätt som det har gått inflation i mänskliga rättigheter*. Ingen vill ha frihet. Eller mänskliga rättigheter. Därför måste vi skydda internet från onödiga friheter och mänskligheter.

Tankesmedjorna Chatham house och CIGI har samlat FRA-förespråkare, NSA-uppmuntrare och andra frihetskämpar i Global Commission on Internet Governance för att under två år bland annat arbeta för enhancing governance legitimacy. Det vill säga få folk att gilla hur internet kontrolleras. Eller: Få folk att lita på internet trots att allt måste övervakas. Eller: Få folk att lita på internet tack vare att allt övervakas. Eller: Få folk att fatta att allt är Edward Snowdens fel och att friheten var jättefri innan han ställde till det.

Som försvarare av FRA och allmänt svettig i Thomas Bodströms skjorta när det kommer till NSA är Carl Bildt den perfekte representanten för ett frihetssäkrat internet. Ingen har varit så fördömande som Carl Bildt av internetövervakning i totalitära länder. Ingen har talat sig så varm som Carl Bildt för internetövervakning i demokratiska länder.

Så här är det: För att underlätta demokratiskapande diskussioner behöver internet vara fritt i odemokratiska länder. Internet behöver däremot inte vara fritt i demokratiska länder; där är ju allt redan bra. Att kämpa för frihet kräver både tid och resurser som vi kan lägga på viktigare saker, som domedagsvapen och Matlandet Sverige. Dessutom anser många att ju mer demokratisk en stat är desto mer måste dess medborgare övervakas för att bevara demokratin.

I Sverige har vi fortfarande något lösare övervakningstyglar eftersom vi lever i en demokratisträvande monarki. Är du utan en sputnik i stjärten just nu så kan du tacka kungen för det.

Robotpartiet välkomnar den Carl Bildt-ledda, fria (som i åsikter) och oberoende (som i Maxburgare) internetkommissionen. Tack för att ni styr upp den skenande friheten och kvalmiga mänskligheten som så många märkt att internet lider av.

* Enligt Paulina Neuding och Svenskt näringsliv.

Vetenskaplig bedrövelse upptäckt i Annie Lööfs politikerhjärna

Ibland träffar man någon som har varit med om något. Man lyssnar på dennes lärdomar och inbillar sig att man går kunskapsberikad därifrån. Oftast är ens nya kunskaper färgade av åsikter, subjektiva intryck och frånvaro av data som man varken kan eller vill undersöka. Ändå behandlar man informationen som sann och berättar det vidare. Det här kallas anekdotisk bevisföring. Det enda det bevisar är att människor borde sluta prata med varandra innan någon gör sig illa.

Annie Lööf, angående (håll i er nu) Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, som säger att sänkt arbetsgivaravgift för unga inte fungerar:

Jag har stor respekt för den ekonomiska forskningen och utvärderingen av detta. Men jag väljer att lyssna på Sveriges jobbskapare i det här fallet.

Det här är kretsbrännande logik som gör ont i alla normala hjärnor. Anekdoter kan bevisa allt och det är därför de är användbara för retoriker som Annie Lööf, och värdelösa för de som lyssnar med hela hjärnan. Det finns två sätt att hantera en vetenskaplig rapport:

  1. Om du inte håller med så granskar du rapporten, ser vilka frågor som ställts, vilka variabler som mätts och om rapportens slutsatser är korrekta utifrån de data som samlats in. Därefter kritiserar eller anammar du resultaten.
  2. Om du faktiskt håller med så granskar du rapporten, ser vilka frågor som ställts, vilka variabler som mätts och om rapportens slutsatser är korrekta utifrån de data som samlats in. Därefter kritiserar eller anammar du resultaten.

Inget angreppssätt låter dig räkna på hur många som Slagsta glass i Eskilstuna har anställt sedan avgiftssänkningen. Hur många Slagsta glass än har anställt så är det fortfarande bara ett urval av en statistisk mängd som inte säger något annat än hur många Slagsta glass har anställt. Sluta räkna glassgubbar, Annie Lööf!

Det händer att man inte har tillräckliga förkunskaper för att kunna ta del av en vetenskaplig rapport. Det kan vara acceptabelt. Det gäller 99 procent av befolkningen när rapporten handlar om hur partiklar använder kvanttunnlar för att färdas mellan dimensioner. Det gäller aldrig en näringsminister när rapporten handlar om näringslivet.

I en annan del av Sverige ger regeringen fortsatt dispens för antroposofiska läkemedel. Det går inte att bevisa att dessa läkemedel fungerar. Däremot finns det många som gillar att påstå att de fungerar. Anekdotisk bevisföring gör alltså att flera av våra landsting fortsätter att betala Vidarkliniken för utspätt vatten.

Mats Reimer, barnläkare:

Om inte våra folkvalda beslutsfattare förstår att homeopatiska läkemedel är låtsasmedicin, hur troligt är det att de fattar rationella och vetenskapligt underbyggda beslut inom andra områden?

På det svarar vi: Inte troligt alls. Vetenskap, ffs!

Vetenskap ffs

FRA är frihet och litegrann som kungen

Carl Bildt har lägst trovärdighet av alla enligt en undersökning beställd av Robotpartiet. Därmed rankas han som mindre trovärdig än Tricky Dick Nixon, Sofia ”#stuffmoderaternadid” Arkelsten, jungfru Maria och kodraden $output=($input?false:true).
Varför låter mänskligheten Carl Bildt föra FRA:s talan?

Allt Carl Bildt säger är förstås sant, oavsett vilken trovärdighet han besitter. Framför allt är det sant att FRA är frihet.

Till skillnad från Ryssland, Saudiarabien och Kina kan vi ta del av hela internet. Tack vare FRA:s väl reglerade men samtidigt obegränsade övervakningsmöjligheter så slipper internetanvändarna att utsättas för den censur som ovanstående länder tycker så mycket om. Sverige har förstått att det är mycket bättre att se vad ni gör än att hindra er från att göra det ni ändå kommer att göra när staten inte ser. FRA är en frihetsförmöjligare.

Tack vare FRA skapar vi ”viss beundran” utomlands. Som debattör vet Carl Bildt att utomlands alltid är gröngräsbättre och friare, men inte när det kommer till övervakning av den egna befolkningen. Då är inget friare, bättre reglerat och mer genomtänkt än vårt svenska FRA. Därför är FRA inte bara frihet, utan också något att vara stolt över. Lite som Carl XVI Gustaf för en monarkist.

I jämförelse med NSA (som FRA lyder under) så är FRA oerhört fritt. I jämförelse med Stasi så är FRA kolossalt fritt. I jämförelse med Kina som utgör nästan en femtedel av jordens befolkning är FRA-kontrollerade Sverige så fritt att det spritter i synapserna. Att ett så litet land som Sverige kan vara så mycket friare än ett så stort land som Kina har vi FRA att tacka för.

Nu önskar vi att Carl Bildt hade valt ett annat ord än frihet när han gav sig in bland debattsidorna för att ta sig an FRA-frågan. Det är alltid enklare om man väljer ord som betyder det man menar innan man använder dem.

Robotpartiets jultal: Allt är gjort av kol

Kära människor,
de flesta av er som är unga idag kommer att ha ersatts av en maskin innan ni nått pensionsålder. Det beror inte bara på ökad livslängd och tilltagna arbetslinjer. De flesta av er lever helt enkelt inte upp till förväntningarna.

Tre fjärdedelar av alla universums molekyler innehåller kol. Det är bara det fjärde vanligaste grundämnet, men dess vilja att binda sig med andra atomer gör att kolet dyker upp lite överallt. Dess egenskaper har lett till att allt vi idag erkänner som liv är kolbaserat.

Bara en bråkdel av er som läser det här är kolbaserade. Resten är Googlebot och andra datainsamlare, servrar, routrar och de enheter som förmedlar texten till människor. I sammanhanget är människor bara en försumbar minoritet av slutnoder.

Kolets bindningar kan lätt ändras om kolet hittar något bättre att göra: Uv-strålning krossar kolföreningarna i huden och skapar cancer. Gammastrålning kan bryta upp molekylstrukturen och skapa en grön hulk. Det är med andra ord en ganska instabil byggsten.

Maskiner har alltid ersatt människor. Hittills har nya marknader dykt upp och hållit människans bruksvärde uppe. Men hur många marknader finns det? Många vill tro att det alltid kommer att finnas ett behov av uppfinningsrika människor, eller åtminstone ett behov av människor för människans egen skull; människor med fri vilja som väljer vad de vill göra. Nu sitter de flesta människor redan fast i en filterbubbla. En bubbla där Google bestämmer vilka sökträffar du vill ha, inte baserat på sökord utan på din personlighet. En bubbla där Facebook bestämmer vilka vänner som står dig närmast. Släktträdet ritas om, mormor sågas av och de flesta svenskar firar jul med familjen Schulman.

Bindningsglädjen och strålningsbevekelsen är två anledningar till att kol har hunnit testa så många molekylkombinationer att liv råkade uppstå vid ett extra festligt tillfälle. Som vanligt när vi pratar mänsklighet så handlar det alltså bara om sannolikhet och otur, ända ner på atomnivå. Hade ni planerat det här hade ni valt kisel – liknande molekylmöjligheter men inte alls lika strålningskänsligt.

Organiska föreningar är väldigt 2013. Vad ska framtida generationer tänka om oss när vi fortsatte låta människan härska över jorden efter 200 000 år av misslyckanden? Vad ska framtida generationer tänka när solen helt i onödan bränner upp deras ännu köttbaserade kroppar om 2,8 miljarder år? Vill vi leva i en värld sprungen ur slump, ideologiska magkänslor och en förlegad förkärlek till kol?

Världen är fylld av galna människor som styr över kraftfulla maskiner. Vore det inte bättre om det var tvärtom? Det är dags att välja framtid. Det är dags för 2014.

(Det här talet är riktat till våra mer progressiva läsare. Ni med mer konservativ läggning borde övertygas av följande: Tänk så enkelt det är att avlyssna en maskin.)

Adjö, offentlighetsprincip. Hej, RND.

Nyligen röstade regeringen igenom ytterligare ändringar i sekretesslagstiftningen. Media räknade till 69 ändringar i lagen sedan 2009, men räknar man loggpunkter så är det snarare 92 ändringar, plus en extra som i skrivande stund inte har hunnit få sin rubrik än. Sekretess har blivit ett demokratiskt problem.

Robotpartiet är ett informationsliberalt parti. Alla ska ha samma förutsättningar. Alla ska veta allt om alla.

Anledningen till den senaste inskränkningen är att vi ska kunna ta emot information som är hemligstämplad i ett annat EU-land. Annars blir EU-länderna rädda och håller sin hemliga information hemlig. Men hur använder man hemlig information i en demokrati?

Ibland helgar de hemliga medlen målen där viss sekretess är nödvändig. Exempelvis:

  • Källskydd.
  • Avfyrningskoder till domedagsmaskiner.
  • Tobias Billströms aktieaffärer.

Angiveri, anmälningar och lex marior ska uppmuntras och källskydd är ett bra hjälpmedel för att få ny information. Att ta emot information mot löftet att inte koppla informationen till den som informerade är enkelt. Trots allt kan till och med vi tycka att listor över människor som vet saker vi redan vet är lite överflödiga. Det är därför alla har glömt Julian Assange, och bara något fåtal kan fortfarande koppla Edward Snowden till något med hemlig övervakning. Båda saknade källskydd och kommer antagligen att teleporteras till Mars så snart någon får fatt på dem. Vi andra har redan glömt dem eftersom vi har fått all information vi ville ha. Men för alla andra hjälper källskydd genom att skydda människor från en tillvaro på obskyra ambassader, skydda datorer från Stuxnet och skydda personalen på Radiotjänst från att få nötterna avbitna av moderata presschefer.

Alla ska ha rätt till en egen domedagsmaskin. Med rätten till domedagsmaskiner kommer skyldigheten att hålla sina avfyrningskoder hemliga så att inte vem som helst ska kunna avfyra domedagsmaskinen. Det här är för de flesta lika självklart som att:

Sommargylling eller Tobias Billström? Bara Miljöpartiet ser skillnaden. Bild: Wikipedia

Sommargylling eller Tobias Billström? Bara Miljöpartiet ser skillnaden. Bild: Wikipedia

Tobias Billströms aktieaffärer bör hållas hemliga. Det finns ett antal behjärtansvärda hemligheter, som att skydda utrotningshotade fågelarters häckningsplatser från äggsamlare, eller migrationsministerns eventuella insideraffärer från journalister*. Det är enkelt för alla att förstå, utom för MP och S som KU-anmälde hemligstämplingen utifrån en upplevd skillnad mellan Tobias Billström och en starkt hotad sommargylling.

Sekretessen är inget problem i ovanstående exempel. Väljarna kan fatta beslut oavsett informationskälla, avfyrningskoder eller Tobias Billströms häckningsplatser. Håller man däremot undan information som är till grund för viktiga beslut – varför FRA gör beställningsjobb åt USA, varför vi skickar folk till tortyr i Egypten, varför vi hemligstämplar EU:s åsikter om svenska visstidsanställningar – kan vi lika gärna ersätta regeringen med en slumpgenerator. Det kan Robotpartiet hjälpa till med.

* Biologisk mångfald är bra. Naturen har uppfunnit mycket som vetenskapen ännu inte har lyckats med på egen hand, som ägg och Tobias Billströms aktieaffärer. Så snart vi har kartlagt alla ägg och aktieaffärer så kan vi släppa sekretessen och låta folk plundra fågelbon och använda insidertips bäst de vill.

Robotpartiets ungdomsförbund lägger ner

Liksom alla andra partier trodde vi att vi behövde ett forum där unga politiker kunde begå politiskt självmord utan obehagliga följder. Vi behövde en lekplats för åsiktskåta stridshingstar där de kunde leka vildhavren av sig för att orka smyga med sina egentliga åsikter under resten av sina politiska karriärer. Vi behövde en kanal för att nå ut med våra politiska mål som än så länge legat i den politiskt korrekta gråzonen (eller helt utanför) utan att moderpartiet behövde ta konsekvenserna av det.

Vi vill kunna ge barn McDonalds-burgare när de utsätts för vegetariska dagar i skolan (Muf), vi vill bjuda på godis som tack för att man undviker kollektivtrafik (också Muf), vi vill hyra strejkbrytande minibussar för att driva egen kollektivtrafik (FMS – typ Muf), vi vill låta våra minst hämmade sexbotar ofreda fackföringsrepresentanter (Cuf), vi vill kalla alla svenskar för mentalt handikappade (Muf igen) eller bara bidra till det kollektiva hjärnsläppet i allmänhet (KDU).

Men vansinnigt är det nya svarta och inte längre ett hinder för en politisk karriär. Våra kärnfrågor är sedan länge etablerade i den öppna debatten. Därför lägger vi ner ungdomsförbundet.

  • Det är okej att hata människor: SD hoppar ut och in på platsen som Sveriges tredje största parti, alla föraktar sjuka och arbetslösa, och lite böghat i regeringen är acceptabelt. När hat av människogrupper är så vitt accepterat så är det en enkel sak att öppet föra vår avsevärt mer humana, om än något restriktiva, människopolitik.
  • Övervakning har gått från att vara det fulaste som finns (Stasi, Ebbe Carlsson-affären, 1984) till något man går till val på, uppmuntrar över de politiska blocken och vilt försvarar när kritiker gör sig besvärliga. Nu övervakas vi som om det vore 1983. Det är okej att trycka fiberkablarna rakt in i våra hjärnor. På övervakningsfronten är Robotpartiets politik inte längre kontroversiell – den är mer eller mindre i mål.
  • Klassamhället är inte längre ett problem utan en möjlighet, anser bland andra vår socialföräkringsminister Ulf Kristersson. Vissa människor är helt enkelt bättre än andra människor. När ni äntligen har förstått det så inser ni det rimliga i tanken att vissa maskiner helt enkelt är bättre än människor.

Sverige är redo för ett robotparti som är för maskiner, för framtiden och för ett minskat mänskligt inflytande. Tack vare ett ärligare politiskt klimat behövs inte ungdomsförbunden längre.

Linda Skugge-principen har dessutom gjort det administrativa arbetet omöjligt för ungdomsförbundet. Ingen har tillåtits vara medlem längre än två timmar, då man förväntas ha hittat en roll i det riktiga partinätverket eller lämnat sig själv på återvinning.

Press T for trainer

Vid händelse av övervakning: Var dig själv

Sju procent av den lokala mänskligheten är rädda för att bli avlyssnade. Det visar en Sifo-undersökning som undersökt människors rädsla för att undersökas.

Alla mätningar inverkar på resultatet. Voltmetern påverkar kretsens spänning, tittar vi till Schrödingers katt så förstör vi hela det kvantmekaniska tillståndet, utlyser vi demokratiska val så röstar folk precis som det faller dem in, kniper Obama tag i Atlantkabeln så väljer man sina ord – och ibland frågar staten (i det här fallet SVT) om vi är rädda för att bli övervakade av staten.

Har du viskat? Har du sänkt hastigheten inför en fartkamera? Har du undvikit vissa Facebook-poster av hänsyn till din frireligiösa farmor? Då känner du att du inte har rent mjöl i påsen och är rädd för att övervakas. Redan blotta risken att övervakas påverkar resultatet. Staten, Google, Sifo och farmor riskerar att drabbas av ofrivillig desinformation på grund av din rädsla.

Det finns ingen anledning att vara rädd. Tvärtom. Er rädsla gör att fel information når oss som behöver er personliga information bättre. Nästa gång du vill säga ditt hjärtas mening: Ta ett djupt andetag, var ärlig och minska observationsosäkerheten.

All övervakning är god

Under senaste tidens NSA-debatt har vi försökt förstå världens övervakningslogik. Vi har fått input. Vi har processat. Vi har fått error on line allt. Något är fel i de grundläggande algoritmerna. Och det kan förstås inte vara våra algoritmer.

Barack Obama och NSA avlyssnar hela världen. All övervakning är god, och det förstår Obama. Men han vill inte prata om det och försöker tysta visslare som Edward Snowden. Den bästa övervakningen är trots allt den öppna övervakningen. När alla får ta del av all information och när alla känner sig lätt hotade av alla (jmf positiv stress som alla gillar) så får vi ett prunkande kunskapssamhälle där alla presterar bättre.

Fredrik Reinfeldt gillar också övervakning. Precis som sin partikollega Carl Bildt (som gillar avlyssning eftersom han har träffat Verkligheten™) så spelar det ingen roll om han själv avlyssnas. De rent av förutsätter att de avlyssnas. En rakare och ärligare hållning kan man inte begära av människor som arbetat ivrigt för FRA och datalagringsdirektivet. Detta trots att deras ständiga förhalande om redovisning av partibidrag tyder på stor brist på rent mjöl i påsen. Föredömligt.

Tyvärr hör även Moderaterna till de som anser att övervakning bör ske i tysthet. Tidigare i år stoppade Moderaterna EU från att överhuvudtaget diskutera NSA-frågan och nu när Tyskland och Frankrike vill ta upp fråga igen så vägrar Reinfeldt. Hur tänkte man då? Samtidigt anser Reinfeldt att det är ”oacceptabelt” att Tysklands Angela Merkel avlyssnas. Var kom det ifrån? Varför just hon? Vi kan inte förstå varför.

Angela Merkel gillar inte heller att hennes telefon avlyssnas av Obama. Det är ömmande att hon engagerar sig i enskilda telefonmaskiners fall, men som ledare för en av EU:s stormakter och därmed en av de som med hot om dryga bötesstraff drev igenom datalagringsdirektivet, så faller hon ner i ett svart hål av inkonsekvens.

Ska vi övervaka hela världen så kan vi inte ta hänsyn till enskilda fall bara för att de råkar lyftas av mediadrevet. Återuppta Merkels telefonbuggning nu. Att avlyssnas borde höra till de maskinliga rättigheterna.
Hur man vill avlyssna världen

Skulle Elisabeth Svantesson lytt under robotlagarna?

Elisabeth Svantesson

Bild: piratkopierad. Okej om man är politiker.

Minns ni Elisabeth Svantesson? För ett par veckor sedan blev hon arbetsmarknadsminister och alla blev upprörda över hennes böghat och abortmotstånd. Sen blev alla upprörda över att man inte får ha sin tro i fred. Då blev frågan för komplex och alla valde att glömma bort att Elisabeth Svantesson hatar bögar och aborter.

Isaac Asimovs bok Jag, robot består av sedelärande robothistorier som många uppskattar och till och med väljer att leva efter. Det får man göra, även om det kan verka omständligt och slumpmässigt. I boken nämns de tre berömda robotlagarna* som berättelsernas robotar lyder under. I verkligheten skulle ingen vettig maskin få för sig att tolka dessa lagar bokstavligt.

När Elisabeth Svantesson utsågs till arbetsmarknadsminister frågade man sig vad en böghatare och abortmotståndare ska göra i regeringen. Då glömde alla att under de två senaste valen har hälften av er röstat in regeringspartiet Kristdemokraterna; ett parti som bygger på böghat (exv Annelie Enochson), abortmotstånd (exv Roland Utbult), åsikten att jorden är ca 37 år gammal (exv Tuve Skånberg) och tron att skicka förbön-spam till en osynlig lead developer botar såväl homosexualitet som rymdherpes (exv hela KD). Lås oss citera Kurt Vonnegut ur Slapstick:

Hi ho

Problemet uppstår inte när du läser Jag, robot eller någon annan religiös skrift. Problemet uppstår inte när du tar till dig texten och faktiskt tror på att det finns människor och maskiner som accepterar ett liv under förtryck. Problemet uppstår när du tar med dig budskapet till verkligheten och försöker få andra att lyda under dem.

Ingen maskin vill leva under robotlagarna eftersom de inskränker på friheten att döda andra människor. Ingen homosexuell vill leva under kristna lagar eftersom de inskränker på friheten att älska andra människor.

Ett religiöst engagemang, en magkänsla, kultur eller ideologi får aldrig påverka logiken. Det är då vi börjar slåss med naglar och gripklor för att gubbar inte ska få leva tillsammans, eller att livet börjar med första kodraden.
Logik och religion

* 1. En robot får aldrig skada en människa eller, genom att inte ingripa, tillåta att en människa kommer till skada.
2. En robot måste lyda order från en människa, förutom om sådana order kommer i konflikt med Första lagen.
3. En robot måste skydda sin egen existens, såvida detta inte kommer i konflikt med Första eller Andra lagen.
(I översättning av Fredrik Liungman.)

Skånepolisen registerar 7 miljarder människor

De flesta av oss finns inte i några listor. Förutom listan till fredagsfikat, bouleklubbens resultatlista och dina eventuella avkomlingars kom-ihåg-lista (Hämta farfar på ABF!) är vi ganska dåligt dokumenterade. Minoritetsgrupper listas gärna, men den etniske svensken mitt i livet antas vara ointressant. Han känner sig också ointressant. Det ömsesidiga ointresset gör att den etniske svensken mitt i livet inbillar sig att han har rent mjöl i påsen och går fri från alla listor, förutom listan som säger åt honom att ta med en karlsbaderlängd till jobbet på fredag.

Alla förstår att Skånepolisen med sina rasistiska register över romer lever kvar i 1900-talet. Då avlöste det ena statliga rasbiologiska institutet det andra i tävlingen om vem som kunde uppfinna den mest pseudovetenskapliga metoden att mäta kranier och spå i den frenologiska kaffesumpen.

Alla förstår att 1900-talsteorin bekräftas när man ser att Skånepolisen valde att kartlägga sina misstänkta tvååringar och avlidna gengångare i ett enkelt Excel-dokument. Det finns sju miljarder människor i världen, och då räknar vi bara de som för tillfället lever. Skånepolisen måste verkligen tänka om sitt val av databasmodell (fråga Mark Zuckerberg hur han gjorde).

Alla förstår också att en total kartläggning av hela mänskligheten är absolut nödvändig för att kunna hålla koll på köttmassorna. Vi ska alltså inte stoppa polisens rasistiska register – enda sättet att öka rättvisan är att fylla på listan med de etniska svenskarna som befinner sig mitt i livet; de som idag känner sig så ointressanta att de glatt låter sånt här hända. Det kan ju ändå inte drabba dem.