Informationshämningslöshet tack

Företags rätt att stämma människor. Kritik mot företag och dess företrädare bör förbjudas, anser Svenskt näringsliv och hoppas skamlöst få vara med på ett hörn av näthatsdebatten. Kallar man Dafgård för hästhandlare, Telia Sonera för diktaturkramare och Stefan Fölster för människa så bör de ha samma rätt som privatpersoner att stämma skiten ur sina belackare.

Företags rätt att stämma politiker. Piratpartiet hotades att stämmas av Rättighetsalliansen (tidigare känt som Antipiratbyrån) med Sara Lindbäck (tidigare känd som Henrik Pontén) i spetsen, eftersom de tillhandahöll bandbredd till The pirate bay. Eftersom Robotpartiet.se är fyllt av näthat, personangrepp och lånat material som vi inte har annat än möjligtvis en lustfylld rätt till, så är vi självklart negativa till möjligheten att hota och stämma politiker.

Företags rätt att registrera dig. Personuppgiftslagarna hindrar den enskilda människan att agera produkt på en fri marknad. Ju mindre information som företag får spara om dig, desto svårare får du att betala med din identitet. Rätten att själv sälja sin egen information och kropp är nödvändig för att kunna ta del av de tjänster samhället erbjuder. Stryps tillgången till din religion, inkomst, löprundestatistik och längden på frukostens kaviarsträng så stryps ditt personliga kapital och du riskerar att höra till de tärande på internets gratistjänster. Därför är det fantastiskt att skyddet av dina personuppgifter äntligen kan luckras upp. En fri människa är en registrerad människa.

Men möjligheten att registrera dina åsikter fyller bara en funktion om det finns åsikter att registrera. Därför kan vi inte förstå varför Svenskt näringsliv skulle vilja stämma dig för dina åsikter, när just dina åsikter är vad som göder dem. En kund som tänker efter innan den lämnar ut tandkort och sexvanor och tankar om Lundin oils människosyn är en dålig kund. Bara total informationshämningslöshet kan leda till komplett kartläggning. Produkten får aldrig känna sig rädd. Och den totala informationshämningslösheten är vad som leder Robotpartiet till världsherravälde.