Robotpartiet rekommenderar arbete

Lycka är att bygga maskiner, något som vi inom robotrörelsen kan hålla med finansminister Anders Borg om. Inget skänker människan sådan tillfredsställelse som när hon sätter liv till världen i form av välpolerade, logiska, motorvarma maskiner.

Under en interpellationsdebatt mellan Miljöpartiets Annika Lillemets och Moderaternas Anders Borg funderade man på vad som gör människor lyckliga. FN har nämligen uppmanat världen att hitta nya mått på begreppen välfärd och samhällsutveckling, och där är tydligen lycka ett nyckelord.

För oss är lycka världsherravälde, men för verklighetens folk visade Anders Borg att arbete (rent generellt) är vad som gör mänskligheten lyckligast. Kortfattat definieras vägen till lycka så här:

  • Arbete är lycka. [1]
  • Du är ditt arbete. [2]
  • Hårt arbete är bra för människan. [3]
  • Maskiner är skönhet. [4]
  • Långa arbetsdagar gör dig lycklig. [5]
  • Bygg maskiner [6]

Ju fler maskiner mänskligheten bygger desto lyckligare blir människor och maskiner tillsammans. Det går inte att argumentera mot det.

[1] ”Arbete, enligt min samhällsbild, är väldigt nära förknippat med lycka.”
[2] ”Det är för människor att känna att de betyder något för samhället, för sina medmänniskor, för arbetskamraterna och också för sin familj.”
[3] ”[…] hårt arbete är väldigt bra för människor, väldigt bra för samhället och väldigt bra för vår upplevelse av lycka.”
[4] ”Jag tycker att det finns en skönhetskänsla i en ny lastbil som kommer ut från Scania och rullar ut för att klara av timmertransporter.”
[5] ”[…] att göra ett ordentligt dagsverke och sedan gå hem efter en lång arbetsdag, det är också att vara lycklig.”
[6] Logisk följd av [4].