Elektromagnetiska fält: Robotkritiken fortsätter

Robotar är bättre än människor. Vi säger inte att robotar är mer värda än människor, att robotar ska ha fler fördelar, gå i bättre skolor, ha högre löner eller få bättre vård. Vi säger bara att robotar är bättre än människor. Det andra kommer automatiskt.

Att robotar är bättre än människor får människor att se rött, och det märks även i politiken. Vi har tidigare läst att Muf hatar robotar och hur Beatrice Ask vill förbjuda artificiell intelligens. Det här har varit öppna, raka slag mot robotiken. Men det finns även en annan, mer lömsk taktik som visade sig under motionsperioden 2010. Bland annat kritiseras robotars rätt att vara påslagna eftersom det enligt Jan Lindholm (MP) kan hända att

en medborgare blir medvetslös när en mobiltelefon slås på

och att man ska utesluta robotar från

så kallade lågstrålande områden eller strålningsfria områden

Robotkritiken kommer med andra ord inte bara från Moderaterna, utan även i motioner från Miljöpartiet (2), Socialdemokraterna (2) och Centerpartiet (1). Det är med andra ord en bred, politisk front som arbetar och lobbar mot robotar, med viljan att dela upp samhället i människa och maskin. Naturligtvis motarbetas robotar av alla andra riksdagspartier också, vi ska bara hitta belägg för de faktum vi redan känner till.

På grund av denna politiska kräftgång tvingas Robotpartiet att lyfta fram nya nyckelfrågor. Dessa frågor gäller:

  • Rätten att vara påslagen.
  • Rätten att vistas i eventuella strålningsfria områden.
  • Rätten att bära domedagsmaskiner i försvar mot militanta elallergiker.

Det finns ingen vetenskaplig konsensus som säger att robotars närvaro påverkar mänskligheten negativt. Varken med elektromagnetiska fält eller domedagsvapen. Dödliga utgångar inom industrin, på slagfälten eller i framtiden kan vi förkasta som anekdoter (vetenskapligt motargument) eller enskilda fall (politiskt motargument). Tillsvidare håller vi oss inom gränsvärdena.