Politikersimulatorn SimLotta

Vetenskapen inbillar sig ofta att etiska regler behövs i forskningen. Därför utvärderar vetenskapen teorier innan den testar hårschampo och RFID-kretsar på möss, och därför undersöker vetenskapen konsekvenser av domedagsmaskiner på bananflugor innan den testar detsamma på människor. Inom politiken hoppar man över både beräknings- och mussteget och testar sina hypoteser direkt på människor. Den etiska frågan är ointressant för Robotpartiet, men däremot är tillvägagångssättet ineffektivt. När en bananflugas generationsväxlingar kan utforskas på enstaka dagar, så kräver mänskligheten 25-30 år. Med enbart mänskliga försökskaniner kommer vi aldrig till Mars.

I Stockholm har rika skolor blivit rikare och fattiga fattigare. Vissa anser att detta är fel, och andra anser att detta ser lite dåligt ut. Men hur kunde det bli så? Varför hade de inte räknat på detta innan de införde förändringarna?

– För att det är extremt komplicerat, svarar skolborgarrådet Lotta Edholm.

Att politiker har problem med matematiken har vi sett vid åtskilliga tillfällen. Det är ingen ursäkt. Matematik borde vara en integrerad del i en politikers vardag. Allt går att beräkna. Men när beräkningskunskaperna och fantasin tryter så bör man ta till simuleringar. Simuleringar kan snabbt visa upp förväntade resultat och har fördelen att de utrustats med en resetknapp så att man kan testa olika utfall utan katastrofala följder. Till skillnad från verkligheten som bara kan nollställas med ett nytt big bang, och inte ens det innebär en riktig kallstart.

För att komma till rätta med skolpolitiken i Stockholm föreslår vi därför att man utvecklar en simulator. Simulatorn SimLotta ska simulera Lotta Edholms liv så att man på ett korrekt sätt kan bedöma utfallet av hennes nycker. På så sätt ska man kunna stoppa henne i tid, innan hon har hunnit ställa till det i verkligheten.

SimLotta. Konceptgrafik från ZX Spectrum-versionen.