Nej till ny vapenamnesti

Först vägrade regeringen att sänka skatten på domedagsmaskiner. Nu vill de dessutom lura oskyldiga medborgare att lämna ifrån sig sina surt förvärvade apparater. Apparater som många av oss har slitit hårt för, och dessutom betalat oskäliga 25 % i moms för.

Regeringen utlyser alltså en ny vapenamnesti. Dels av populistiska skäl efter Tea party-rörelsens organiserade massmord i Arizona, dels för att komma åt robotminoriteten.

En liten hemdator är ofta utrustad med en laser i cd-spelaren som rätt använd kan orsaka skada. Andra robotar är vapen i sig, exempelvis scudroboten som många gånger börjat sitt liv som en Playstationburk. En obeväpnad men välprogrammerad robot kan vara dödlig även utan vapen. Hur ska vi veta att Beatrice Ask inte vill montera ner även dessa individer? Människorättsvänner kanske invänder att det är ett löjligt argument, då även människor kan anses vara dödliga vapen. Då ber vi er att vakna upp till verkligheten: Mel Gibson är gammal och har skägg.

Justitieutskottets Johan Linander (C) ser helst att 2011 ska bli ett laglöst år där full anarki råder. Amnestin ska nämligen gälla alla brott.
– Vi kan ju inte ha en lagstiftning som ställer olika krav beroende på vilket brott det är, har Johan Linander tidigare sagt, och förespråkar även att laglösheten görs permanent.
I sak håller vi med, men vi förespråkar hellre hårdare straff framför inga straff.

Domedagsmaskiner är en nödvändig del av ett modernt samhälle. De fungerar som ett småskaligt kallt krig, där maktbalansen hålls i schack under ett ständigt hot av tillintetgörelse. Jämför med nitroglycerin som dels kan spränga berg, men i små doser få sprutt på en liten människas blodomlopp. Bevara domedagsmaskinerna. Säg nej till en ny vapenamnesti.

Robotpartiet förespråkar även storskaliga kalla krig och högre doser nitroglycerin i människor.