Tidsmaskin enda utvägen

Det finns en politisk fråga som samtliga riksdagspartier ställer sig bakom: Det var bättre förr. Miljön var bättre förr, kommunismen var bättre förr, människorna var bättre förr och vår egen postmodernismminister Jan Björklund anser att allt var bättre förr.*

Så har även Socialdemokraterna sällat sig till denna skara genom att tycka att opinionssiffrorna var bättre förr. Att vara Sveriges största parti duger inte när Moderaterna vill lagstifta bort jantelagen. Dessutom kunde Mona Sahlin ha varit Per Albin Hansson, vilket hon var förr och därmed bättre.

Förutom att framtiden var bättre förr så förnekar Robotpartiet allt samröre med forntiden. Däremot lyssnar vi på väljarna (som uppenbarligen tycker att det var bättre förr) och formulerar därför vår skuggbudget så här:

Lägg hela statskassan på Chron-o-Johns för snabb tidsflykt redan 2011.

Med tidsmaskiner kan Socialdemokraternas partiledare alltid vara Per Albin Hansson, verklighetens folk kan flytta tillbaks till sitt rosiga 50-tal och Robotpartiet kan snabbspola sig fram till 3010, då vi utgår från att allt är bättre och pixlarna större.

Tre Chron-o-Johns från Day of the tentacle. Fungerar både fram och tillbaka.


* Det här kallas konservatism, ett ord som inte finns i svenskan längre. Det betyder att man bevarar något som det är, fast i praktiken innebär det att man arbetar sig framåt baklänges. Eller tvärtom.