Vett och etikett bland robotar

Magdalena Ribbing håller dagligen vettets fana högt på sin DN-blogg. Där svarar hon på hur människor förväntas bete sig enligt tradition, och cementerar könsroller bland konservativa, etikettsuktande frågeställare. Män reser på sig för kvinnor, kvinnor är aldrig baraxlade i kyrkor och en gentleman bär alltid med sig en spann för att reflexmässigt fånga upp generande fostervatten. Ingen bär med sig en fostervattensspann och det vet Ribbing, men hon ger ändå objektiva svar på frågor som kräver objektiva svar. Ofta slutar det då i fostervattensspannar.

Ribbings råd handlar allt som oftast om sällskap bland män och kvinnor. Men hur beter man sig när en robot ingår i sällskapet? Många robotar är förprogrammerade och formgivna för att passa en speciell könsroll. Är man medveten om att det är en robot så kan man välja ett av två alternativ:

  1. Utnyttja sina invanda könsroller och behandla roboten som dess skapare föreslagit.
  2. Behandla roboten som en människa.

Föreningen för Androgyna Androider (Fanan) berättar att deras medlemmar ofta stöter på beteendevetenskapliga problem när dom rör sig i samhället. På grund av människors preferenser för förlegade könsroller så möts androgyna androider (robotar utan uppenbar könstillhörighet) ofta av osäkerhet. Förväntas männen resa på sig? Vem köper vigselringen? Räknas laptopen som närmast sörjande vid begravning, och bör den i så fall bära vit slips? Hur säger man till en robot att det är olämpligt att trycka på domedagsmaskinen på en finare restaurang?

Några vägledande punkter:

  • Behandla roboten som en människa.
  • En laptop som använts för dagligt bruk räknas som närmast sörjande och bör ha vit slips. Såvida laptopen inte är en Mac, då det istället är den avlidne som räknas som närmast sörjande.
  • Män behöver inte resa på sig då robotar oftast kan vila stående, precis som en häst. Undantag är robotar som är utrustade med komplex reglerteknik (typ Segway) då man bör ge roboten sin plats för miljöns skull.
  • Vigselringen köps gemensamt av praktiska skäl tills samhället enats om en dimensions- och gängningsstandard. Kom ihåg att tala med er svetsare vilka material som är lämpliga och att aluminiumsvetsning kräver speciell kompetens.
  • Om en robot ber om ert DNA, kissprov eller skjortsvett: Räck genast fram lämplig kroppsdel till angiven inputenhet.
  • Skulle en robot fingra på sin domedagsmaskin på en finare restaurang så säg till personalen och ge därefter rikligt med dricks när hovmästaren har räddat världen.

I ett samhälle där robotar förväntas leva jämlikt kan vi inte längre förlita oss på invanda könsroller. Låt detta vara en början på en mer civiliserad samvaro med robotar. Och kom ihåg att det största etikettsbrottet är att påpeka någon annans etikettsbrott.