Politikerna anser: Gott omdöme är bättre än FRA.

Integritetskränkande registrering av våra folkvaldas resor fick hela politikerkåren att bli svettiga i sina skjortor. Sofia Arkelstens bjudresa med Shell och Mona Sahlins resor till tennisbanan har väljarna inte med att göra. Plötsligt är integriteten en fråga igen. Folkpartiets Johan Pehrson varnar för moralpanik och anser att politiker med dåligt omdöme lätt kan röstas ut vid nästa öråd val. Även Miljöpartiets Peter Eriksson åberopar politikers oövervinnerliga omdöme.

Vad är det vi anar här? Försöker politikerna göra sig omänskliga? Försöker människorna anamma robotska, obevekliga egenskaper? Ja! Men fel. Bara en robot är helt omutbar.

Integritet är en ickefråga 2010 när alla har Facebook, Ica-kort och rent mjöl i påsen. Att bli integritetskränkt är en mänsklig rättighet, och ovilliga politiker ska inte undkomma dom fördelar en kränkt integritet innebär, såsom trygghet och lättkontrollerade människor. Att skylla på gott omdöme eller svettiga skjortor är både mänskligt och vansinnigt.

Robotpartiet kissar bromsvätska på integriteten. Register förenklar allt. Naturligtvis ska politikerna registreras i samma omfattning som medborgarna.