Samhällsbärande inseminationskoncentrationsläger

EU vill införa sex veckors obligatorisk karantän för nyblivna mammor. Många länder protesterar eftersom det skulle bli dyrt. Robotpartiet saknar förståelse för hur man kan räkna samhällsbärande institutioner som dessa inseminationskoncentrationsläger i pengar. Marknaden har länge visat att Europa behöver systematisera aveln av billig arbetskraft. Det finns många exempel i historien där kontrollerad barnafödsel har ansetts nödvändig (exv Kina, Children of men, Zero population growth, Children of the damned och katolicismen). Bristen på tvångsåtgärder har tyvärr alltid varit en pengafråga.

I linje med EU:s förslag föreslår därför Robotpartiet följande:

  • Sex veckors obligatorisk karantän för nyblivna mammor. Vi kallar åtgärden obligatorisk mödrakarantän för att inte stöta oss med någon.
  • Sex veckors frivillig pappaledighet som kan tas ut när pappan känner för det. Finns ingen pappa kan en frivillig mansjour ansöka om den lediga pappaledighetsplatsen och göra vad dom vill med tiden.

På så sätt når man mänsklig jämlikhet mellan både kön och lönenivå eftersom männen frivilligt kan kompensera kvinnornas ledighet fullt ut. Väljer männen att inte kompensera den kvinnliga ledigheten så har marknaden talat. Observera att Robotpartiet inte på något sätt värnar om kärnfamiljen eftersom det kan tolkas som tokreligiöst. Det viktigaste är att vi sätter så många människor i karantän som möjligt och att det sker frivilligt.