Utnyttja passiv forskning

Danmarks sundhetsminister Bertel Haarder (V)* tror inte på passiv rökning. Politiker har under alla tider bidragit till passiv forskning; forskning som kommer människorna till gagn utan att dom behöver anstränga sig med att sätta sig in i komplicerade vetenskapliga rapporter. Alltså tjocka häften fyllda med resonemang, metodbeskrivningar och långrandiga referenslistor.

Nu har Bertel Haarder kommit fram till egna forskningsresultat som den orättvisa pöbeln kräver att han lägger fram bevis för. Sundhetsministern har naturligtvis inga bevis eftersom passiv forskning utvecklas och bearbetas inne i politikerns huvud. Efter tillräcklig bearbetning levereras forskningen oralt och skapar genast en lag eller vallöfte för folkets bästa.

Även svenska politiker är engagerade i passiv forskning. Denna outtömliga kunskapsbank tillämpas varje gång en tillsatt utredning drar en slutsats som inte stämmer överens med rådande ideologi. Vilket naturligtvis bara är en slump.

Människor (till skillnad från robotar) saknar utskriftsmöjligheter och kan därför inte redovisa den magkänsla politikerna besitter på ett vetenskapligt sätt. Robotpartiet förespråkar därför utskriftsimplantat i samtliga politiskt engagerade individer. Robotar klarar sig naturligtvis med serieport, bluetooth eller annan kopplingsmöjlighet.

Låt magkänsla och anekdotisk bevisföring komma vetenskapen till gagn. Gör cyborgar av samtliga politiker idag!

* Venstre betyder högerliberal i Danmark eftersom danskarna är väldigt kontinentala av sig. Jämför med Sverige där Centern är höger och Kristdemokraterna inte har något med Jesus att göra.