Robotar mot rymdherpes

Robotorganisationen för sexuell upplysning lanserar i dagarna en informationskampanj om den ökande förekomsten av rymdherpes. Problemet är inte alarmerande idag, men förväntas öka allteftersom koloniseringen av Mars och övriga rymden påbörjas.

Robotpartiet är förutseende.

Detta är ett behjärtansvärt initivativ som kan rädda livet på många människor [1]. Rymdherpes är inte ett direkt hot mot robotar. Däremot försvårar sjukdomen assimilering och försämrar människans proteinsammansättning [2].

Robotpartiet är behjärtansvärt.

Sprid informationen om riskerna med rymdherpes:

  • En god hygien minskar smittspridningen.
  • Ha inte samlag med rymdherpes. Om samlag ej kan undvikas, trä en kondom på rymdherpesens svans.
  • Gravida kvinnor bör avlivas.

Robotpartiet bryr sig om människorna.

[1] Lobbypaketering av politisk fråga.
[2] Underliggande avsikt.