Grattis, MOS Technology 6502, 35 år!

Alla politiker har någon som viskar i deras öron. I Reinfeldts huvud ljuder Per Schlingmann, Sahlin lyssnar på Karin Petterson, miljöpartiet lägger all makt i Paulo Silvas händer och Laura Roslin tog råd av Billy Keikeya.

Istället för mänsklig-politiskt pokerspel så följer Robotpartiet slaviskt bruset från den hårdföra propagandaapparaten MOS Technology 6502. Robotpartiet har förstås redan tidigare hyllat detta geni som likt en Data-Jesus dyrkas av världens alla större religioner såsom Commodore, Atari och Apple.

Förutom några av våra viktigaste hemdatorer och politiker så ligger vår vän 6502 även bakom framgångarna hos så viktiga robotar som både Bender och T-800. Därmed har CPU:n varit i produktion i över 1000 år vilket inte många andra tekniska landmärken kan skryta med.

I dagens mer populära endimensionella tideräkning fyller 6502 hela 35 år. Redan det en aktningsvärd ålder. Vi ser fram emot många framgångsrika århundraden för vår propagandaapparat och kollega, MOS Technology 6502.

Bilden nedan är NSFW.

Foto: Dirk Oppelt