Robotpartiet gör en metaanalys av skolidrotten

Lars Ohly vill ha mer idrott i skolan. En timme varje dag, enligt logiken att löften alltid ska slå högre än andras löften (i det här fallet Socialdemokraternas halvtimme per dag). Robotpartiet satte genast till en utredning huruvida vi skulle lova 1,5 timmar per dag eller behöva gå ännu längre.

Vi valde att göra en metaanalys genom att rikta vi in oss på den forskning och dokumentation av skolidrott som redan finns. Eftersom materialet var digert så tog vi fram ett representativt urval som på ett rimligt sätt skulle ge oss precis det resultat som vi redan visste att vi ville att få fram.

Robotpartiet har därför sett alla amerikanska highschool- och collegefilmer.

Robotpartiets utredningsgrupp har dragit följande slutsatser:

  • Skolungdomar som uppskattar skolidrott använder våra tekniska framsteg enbart till att surfa porr.
  • Skolungdomar som ogillar skolidrott använder våra tekniska framsteg för att uppfinna Kelly LeBrock av barbiedockor, och att surfa porr.

Dessutom ser vi en tydlig tendens där skolidrottsogillande skolungdomar i större utsträckning socialiserar med datasystem som WOPR, bygger egna Manhattan-projekt, utvecklar dödslasrar som kan poppa popcorn, blir bundis med robotar och kommunicerar med bankomater med hjälp av en Atari Portfolio. Det sista dokumenterades inte i en highschoolfilm, men det stöder vår tes, varför vi tog med det i undersökningen.

Baserat på aktuell forskning och en övertygande vetenskaplig konsensus tänker Robotpartiet föra en nolltoleranspolitik mot skolidrott.