Polisen – din vän på vägen

Mannen med den svettiga skjortan föreslår att polisen ska ha rätt att titta i folks väskor för att undersöka alkoholtillgången. Det här tycker Robotpartiet är ett förträffligt förslag.

Lagen borde inte enbart gälla väskor, utan även andra håligheter som kan rymma alkohol, annars blir lagen tandlös. Man bör därför även kontrollera fickor, skor, munnen, magsäcken, tarmkanalen och naturligtvis bränsletanken.
Hittar man ingen alkohol fyller polisen på förråden så att ungdomen eller roboten kan fortsätta röra sig obehindrat. Här krävs naturligtvis god utbildning av polisen så att rätt sorts vätska appliceras i respektive entitet.

Eftersom fler robotar innebär färre brott så tycker Robotpartiet att det här är ett bra steg för att hitta jobb åt dom allt färre poliser som behövs i framtiden.