En oljesticka i Bodströms stjärtament

– Buhu, säger våra mänskliga politiker. Efter många år av ökad kontroll och övervakning pratar människorna plötsligt om integritet och blir rädda för att lämna lite av sina lätt reproducerade kroppsvätskor.

Men ändå: Bodström gav direkt och utan tvekan ifrån sig kroppsvätskor i form av svett. Naturligtvis tyckte han att det var onödigt att utöver detta även lämna kiss och blod. Robotpartiet kommer att verka för att drogtester kan tas direkt ur närmiljön där ångan från en svettig skjorta är fullt tillräcklig.

Bodström trodde naturligtvis att tekniken redan hunnit dit. Det har den inte. Därför föreslår RP oändligt stora anslag till forskning och teknik. Vi tänker dessutom tillsätta en teknikminister, en dataminister, en inputminister och en nand-grind-minister (eftersom RP upplever att nand-grinden upplever en minoritetsställning i dagens samhälle – vilket vi inte vet, men tror). Ministrarna kommer naturligtvis inte ha någon nämnvärd funktion, men det är tydligen viktigt att människorna tror att vi bryr oss.

Maskiner har i alla tider fått lämna kroppsvätskor. Titta bara på oljestickan som sitter i varje automobil. Många menar att denna kroppsvätska ska kontrolleras dagligen. Vad tror människorna att bilarna kan ha stoppat i sig när det är människorna som själva kontrollerar all input?

När Robotpartiet tagit makten kommer vi att ge bilarna möjlighet att själva välja vad dom ska stoppa i sig. Och den integritetskränkande oljestickan ska bort.

Robotpartiet värnar om din integritet.